Μια μεταφορά πόρων που θα μπορούσε να αποδεχθεί και η Γερμανία

Μια μεταφορά πόρων που θα μπορούσε να αποδεχθεί και η Γερμανία

HOLGER SCHMIEDING*

  • Σε χαλεπούς καιρούς, όταν δηλαδή προβλέπει η Κομισιόν πως η ανεργία σε ένα κράτος-μέλος θα αυξηθεί κατά π.χ. 0,5% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών, η συγκεκριμένη χώρα θα μπορεί να αντλήσει χρήματα από το κοινό ταμείο. Αν εξαντλεί μια χώρα τις συνεισφορές που έχει καταβάλει, θα μπορεί να λαμβάνει πιστώσεις από το κοινό ταμείο με επιτόκιο ελαφρώς υψηλότερο από το κόστος δανεισμού του ESM για πέντε χρόνια.

Ως ανώτερο όριο των πιστώσεων θα μπορούσε να οριστεί το 3% του ΑΕΠ μιας χώρας. Ενα χρόνο αφότου έχει σταματήσει να αυξάνεται η ανεργία, θα διακοπούν και οι πιστώσεις προς μια χώρα. Ενα χρόνο αργότερα, η χώρα θα αρχίσει να καταβάλλει και πάλι χρήματα στο ταμείο μέχρι να αποπληρώσει όσα έχει λάβει και μέχρι να ανέλθουν και πάλι οι εισφορές του στο ανώτατο όριο του 2% ΑΕΠ του.

Το ταμείο θα λειτουργήσει ως δημοσιονομικό απόθεμα

Σε συνηθισμένους ή σε καλούς καιρούς, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ασκούν ελαφρώς πιο περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και σε χαλεπούς καιρούς θα μπορούν να ασκούν πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, καθώς θα μπορούν να αντλούν χρήματα από το κοινό ταμείο ώστε να καλύψουν μερικώς το κόστος της ανόδου της ανεργίας.

Με βάση αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει ανταμοιβή για άσκηση κακής πολιτικής. Η άσκηση άστοχης εργασιακής πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο μέσο όρο ανεργίας, ενώ το ταμείο θα ενεργοποιείται όταν υπάρχει απότομη αύξηση της ανεργίας, η οποία προκαλείται συνήθως από την απότομη μείωση της ζήτησης.

Το σχέδιο δεν οδηγεί επίσης σε μόνιμη μεταφορά πόρων από χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία προς τις χώρες της περιφέρειας, διότι οι δύο αυτές χώρες θα είχαν λάβει βοήθεια σε προηγούμενες υφέσεις.

* Ο αρθρογράφος είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank.

Print Friendly, PDF & Email