Mevaco: Ανακοίνωση Οικονομικου Ημερολογίου

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2022

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής “Κανονισμός”), η Ανώνυμη Εταιρεία  με την επωνυμία “MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “MEVACO Α.Ε.” (εφεξής “Εταιρεία”), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022:

  • Ø Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021: Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mevaco.gr/Ενημέρωση Επενδυτών/Οικονομικές Καταστάσεις) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  • Ø Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022.
  • Ø Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022.
  • Ø Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date): Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022. 
  • Ø Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή οιουδήποτε μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και αντ’ αυτού να εισηγηθεί:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,07 € (από 0,95 € σε 1,02 €) και

(β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,07 € (από 1,02 € σε 0,95 €) και επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,07 € ανά μετοχή.

Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό.

Ασπρόπυργος, 14 Απριλίου 2022