Μετοχές της Euronav αγοράζει ο John Fredriksen

Στα δεξαμενόπλοια και συγκεκριμένα στην Euronav επενδύει ο νορβηγός εφοπλιστής John Fredriksen ο οποίος ελέγχει ήδη το 40% μιας  άλλης εταιρείας δεξαμενοπλοίων της Frontiline.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Euronav το fund C.K. Limited που συνδέεται με την οικογένεια του John Fredriksen απέκτησε 12.106.000 μετοχές τη Euronav ή το 5,502% των 220,024,713 του συνόλου των μετοχών της Euronav.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο site της Euronav το CK είναι ο δεύτερο μεγαλύτερος μέτοχος μετά την ίδια την Euronav που ελέγχει το 8,338% των μετοχών της.

Η Euronav ελέγχει ένα στόλο 80 δεξαμενόπλοια εκ των οποίων 2 V-Plus πλοία, 48 VLCCs, 30 Suezmaxes ενώ συμμετέχει μέσω ενός joint venture σε δυο πλοία αποθήκευσης και εκφόρτωσης πετρελαιου (FSO).

Η επένδυση του John Fredriksen στην Euronav και τα δεξαμενόπλοια γίνεται σε μία περίοδο που πολλοί αναλυτές υπολογίζουν ότι ο κλάδος βρίσκεται στο χειρότερο σημείο του κύκλου.
Να σημειωθεί τέλος ότι τον τελευταίο μήνα η μετοχή της Euronav έχει  σημειώσει άνοδο  20,5%.