Μεταμόρφωση: Μαίνεται η φωτιά – Ανησυχία για τους τοξικούς καπνούς

ÐõñêáãéÜ óå åñãïóôÜóéï ðëáóôéêþí óôç Ìåôáìüñöùóç ÁôôéêÞò, óôïí ðáñÜäñïìï ôçò åèíéêÞò ïäïý Áèçíþí- Ëáìßáò, óôï ýøïò ôïõ 13ïõ ÷éëéïìÝôñïõ, ôï ÓÜââáôï 15 Áõãïýóôïõ 2020. Ãéá ôçí êáôÜóâåóÞ ôçò åðé÷åéñïýí 43 ðõñïóâÝóôåò ìå ðåæïðüñï ôìÞìá ôçò 1çò ÅÌÁÊ êáé 12 ï÷Þìáôá êáé Ýíá åëéêüðôåñï. ÓõíäñïìÞ áðü åèåëïíôÝò ðõñïóâÝóôåò êáé õäñïöüñåò Ï.Ô.Á. (EUROKINISSI/ ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Μεταμόρφωση: Μαίνεται η φωτιά – Ανησυχία για τους τοξικούς καπνούς

  • Η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Μεταμόρφωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ωστόσο θεωρείται οριοθετημένη – Προβληματίζει το τοξικό νέφος.

Τοξικοί καπνοί «έπνιξαν» τo Λεκανοπέδιο από την μεγάλη πυρκαγιά στη Μεταμόρφωση σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών, προκαλώντας προβληματισμό και έντονη ανησυχία στους ειδικούς.

Η φωτιά σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ωστόσο θεωρείται οριοθετημένη. Κύριο μέλημα της μεγάλης επιχείρησης της Πυροσβεστικής ήταν από την αρχή να μην επεκταθεί η φωτιά στα γειτονικά κτίρια.

Ο όγκος του καπνού έχει πλέον περιοριστεί, ωστόσο οι πυκνοί καπνοί από την φωτιά προκαλούν ανησυχία, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις συνέπειες στην υγεία.

Οδηγίες προστασίας, εκτός από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε χθες και η Περιφέρεια Αττικής, συστήνοντας την παραμονή του κόσμου μέσα στα σπίτια.

Συναγερμός για τις τοξικές ουσίες

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το Σάββατο ο Χρήστος Ζερεφός, ακαδημαϊκός φυσικής της ατμόσφαιρας, ανέφερε ότι οι ουσίες που εκλύονται από την καύση πλαστικών είναι ιδιαίτερα τοξικές.

«Όταν καίγονται σε υψηλή θερμοκρασία πλαστικά, τότε εκλύονται πολύ τοξικές ουσίες».

  • Ο κ. Ζερεφός τόνισε ότι είναι ύψιστης σημασίας η έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων των γύρω περιοχών για την επικινδυνότητα της κατάστασης, καθώς οι ουσίες που εκλύθηκαν κατά την καύση είναι ιδιαίτερα τοξικές και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί για να προστατεύσουν την υγεία τους.

«Ευτυχώς έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και ξέρουν ότι πρέπει να έχουν κλειστά παράθυρα. Οπωσδήποτε στις πόρτες να βάλουν βρεγμένες πετσέτες για να ελαχιστοποιήσουν την ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων που μπορούν να μπουν στον χώρο».

Ο ίδιος ανέφερε ότι το τοξικό νέφος δεν θα εγκλωβιστεί στο λεκανοπέδιο, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι που θα το απομακρύνουν, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι όσοι κυκλοφορούν στον δρόμο σε περιοχές όπου υπάρχει το νέφος, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.


«Οι συστάσεις είναι σε αυτούς που περπατούν στον δρόμο να μην πηγαίνουν προς τα εκεί που φυσάει ο αέρας, να πηγαίνουν κάθετα προς τον αέρα. Το νέφος αραιώνει πλευρικά πολύ γρήγορα. Από εκεί που φυσάει ο αέρας πάμε κάθετα, είτε δεξιά, είτε αριστερά από τον καπνό».