Mermeren: Στα 2,1 ευρώ το καθαρό μέρισμα 2023

Η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep που εδρεύει στο Prilep της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοινώνει στους δικαιούχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, σε συνέχεια της απόφασης της από 30 Μαΐου 2024 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη διάθεση μέρους των κερδών της χρήσης 2023, το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 2,80 Ευρώ (μικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε 2,10 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, («Ημέρα Προσδιορισμού Δικαιούχων»). Από την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού («Ημέρα Αποκοπής»).

 Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 («Ημέρα Πληρωμής») από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία («Πληρώτρια Τράπεζα»), ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων, οι οποίοι τηρούν τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων τους. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του μέσω πιστωτικού ιδρύματος/επιχείρησης επενδύσεων που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση, η καταβολή του ποσού που του αναλογεί θα διενεργηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας.