“Μέρες δόξας” για το Χρηματιστήριο και το 2024 “βλέπει” η Optima – Οι καταλύτες και οι μετοχές που προτιμά

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε την ανοδική του πορεία το 2023, ξεπερνώντας τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και τις αγορές της Νότιας Ευρώπης. Η Optima Bank Research διατηρεί την bullish στάση της για τις ελληνικές μετοχές, καθώς οι ανοδικοί καταλύτες υπερβαίνουν τους κινδύνους και οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, παρά το πρόσφατο ράλι.

Ωστόσο, κρατά πιο επιφυλακτική στάση, κυρίως σε κινδύνους που απορρέουν από το διεθνές μακροοικονομικό πλαίσιο (χρόνος και έκταση των μειώσεων των επιτοκίων, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης), το πολιτικό τοπίο (αρκετές χώρες πραγματοποιούν εθνικές εκλογές το 2024, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) και το μέτωπο των γεωπολιτικών εντάσεων (Μέση Ανατολή, Ουκρανία-Ρωσία). Έτσι, η χρηματιστηριακή, πιστεύει ότι οποιαδήποτε πιθανή βραχυπρόθεσμη αστάθεια θα δημιουργήσει επίσης μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες αγοράς.

Η Optima αναμένει από την Ελλάδα να εδραιώσει περαιτέρω την πιστοληπτική της ικανότητα, (πιθανή αναβάθμιση από τη Moody’s), να επιτύχει χαμηλότερα πιστωτικά περιθώρια (οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 120 μονάδες βάσης το 2023 σε σύγκριση με τη Γερμανία), να συνεχίσει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική (στοχεύει σε πρωτογενή 2% πλεόνασμα το 2024) και να διατηρήσει ισχυρή ανάπτυξη (πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ).

Επιπλέον, αναμένει το ελληνικό χρηματιστήριο να συμπεριληφθεί το 2024 στη λίστα παρακολούθησης της MSCI για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές το 2025. Έτσι, παραμένει θετική στον τραπεζικό και ενεργειακό κλάδο καθώς και σε μετοχές συγκεκριμένης αξίας.

Ειδικότερα, η Optima βλέπει έξι ανοδικούς καταλύτες για το Χ.Α. φέτος, τους εξής:

1) Μετά την ανάκτηση του καθεστώτος της επενδυτικής βαθμίδας το 2023, αναμένει ότι το ΧΑ θα μπει στη λίστα παρακολούθησης της MSCI το 2024 για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά το 2025 (η MSCI υποβάθμισε το ΧΑ σε καθεστώς αναδυόμενων αγορών στις 12 Ιουνίου 2013). Μια τέτοια εξέλιξη, κατά την άποψή της, θα παρέχει υποστήριξη στις εισηγμένες εταιρείες για περαιτέρω re-rating,

2) Το μακροοικονομικό σκηνικό είναι ευνοϊκό μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, με ισχυρή ανάπτυξη και συνετή δημοσιονομική πολιτική,

3) Αναμένει ότι η ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει την ευρωπαϊκή για τέταρτη συνεχή χρονιά,

4) Το οικονομικό μοντέλο αλλάζει με μια στροφή προς τις επενδύσεις, με την υποστήριξη των επενδύσεων του RRF και του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

5) Το τραπεζικό σύστημα είναι τελικά στην καλύτερη του κατάσταση εδώ και δέκα χρόνια. Το ΤΧΣ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διαθέσει το μερίδιό του στην Τράπεζα Πειραιώς στις αρχές του 2024, και

6) Η αποτίμηση είναι ελκυστική παρά το πρόσφατο ράλι. Το Χ.Α. διαπραγματεύεται με κέρδη ανά μετοχή EPS για το 2024 στο 8,0x με discount 36% σε σχέση με άλλες αγορές στην ΕΕ και με δείκτη EV/EBITDA 2024 στο 5,6x, discount 30% σε σχέση με την ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τους πιθανούς κινδύνους, η Optima τοποθετεί την ενδεχόμενη άνοδο του κόστους ναύλων και των τιμών της ενέργειας που θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό για άλλη μια φορά, προκαλώντας πιθανές υποβαθμίσεις λόγω χαμηλότερης από την αναμενόμενη κερδοφορία, την υψηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων λόγω παρατεταμένων πληθωριστικών πιέσεων, την πολιτική αβεβαιότητα λόγω εκλογών σε μεγάλες οικονομίες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ) και τον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Top picks

Τα top picks της για το 2024 είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή-στόχο τα 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 43%, η Eurobank με τιμή-στόχο τα 2,41 ευρώ και περιθώριο ανόδου 39%, η Mytilineos με τιμή-στόχο τα 47 ευρώ και περιθώριο ανόδου 22,8%, η ΔΕΗ με τιμή-στόχο τα 17,4 ευρώ και περιθώριο ανόδου 44% και η Aegean Airlines με τιμή-στόχο τα 14,7 ευρώ και περιθώριο ανόδου 29,4%.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες της ΕΕ

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται 0,75x P/TBV24e, με έκπτωση 30% σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ και αναμένουμε να δημιουργήσουν υψηλότερο RoaTBV της 14,0% το 2024e έναντι της κοινής εκτίμησης 12,9% των ευρωπαίων ομολόγων τους. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι η τρέχουσα έκπτωση είναι αδικαιολόγητη και οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διαπραγματεύονται με premium.

Στις τιμές-στόχους μας, οι ελληνικές τράπεζες θα διαπραγματεύονταν1,0x P/TBV24e, στο ίδιο επίπεδο με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τους.
– Η Eurobank διαπραγματεύεται 0,84x P/TBV24e, με έκπτωση 22% σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ, η οποία δεν δικαιολογείται δεδομένης της ανώτερης RoaTBV της
προφίλ (14,0% έναντι 12,9% των τραπεζών της ΕΕ).
– Η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται 0,84x P/TBV24e, με έκπτωση 21% σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ, η οποία δεν δικαιολογείται δεδομένης της ανώτερης RoaTBV της.
προφίλ (15,0% έναντι 12,9% των τραπεζών της ΕΕ).
Πειραιώς διαπραγματεύεται με 0,61x P/TBV24e, με ουσιαστικό discount 43% σε σχέση με τις τράπεζες της ΕΕ, το οποίο δεν δικαιολογείται δεδομένου του υψηλότερου
RoaTBV (13,5% έναντι 12,9% των τραπεζών της ΕΕ).
Alpha Bank διαπραγματεύεται 0,56x P/TBV24e, με βαθύ discount 47% σε σχέση με τις αντίστοιχες τράπεζες της ΕΕ.