Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Alpha Bank – Απέφυγε την εκπομπή 40 τόνων CO2

Ως βασικό στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έχει θέσει η Alpha Bank και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (20-28 Νοεμβρίου 2021) η τράπεζα έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του προγράμματος για φέτος, στα οποία συγκαταλέγονται και η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ύψους 38,9 τόνων.

Από το 2010 μέσα από το πρόγραμμα αποσυρόμενου εξοπλισμού «Κυκλική οικονομία στην πράξη», η Alpha Bank εφαρμόζει έμπρακτα την κυκλική οικονομία, μέσω της επανάχρησης του γραφειακού, του τεχνολογικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της. Με αυτόν τον τρόπο επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής των συγκεκριμένων ειδών, μειώνονται τα απόβλητα και παράλληλα ενισχύονται οργανισμοί και φορείς που δεν θα είχαν διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν αυτά τα απαραίτητα είδη.

Με βάση τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η τράπεζα, οι άμεσοι ωφελούμενοι του προγράμματος ανέρχονται σε 4.960 και οι έμμεσοι σε 6.829. Ταυτόχρονα, αποφεύχθηκαν εκπομπές 38,9 τόνων CO2, δηλαδή 9 τόνοι περισσότεροι από ότι το προηγούμενο έτος. Τέλος, η Alpha Bank πρόσφερε 591 είδη γραφείου και 936 υπολογιστές, ενώ στήριξε 91 σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς.