Μείωση σχεδόν 40% της επιβατικής κίνησης στα λιμάνια το γ’ τρίμηνο του ’20

Μείωση 39,2% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στα ελληνικά λιμάνια το γ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση 1,4%.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

  • Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση 8,7% το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση 3,2%.
  • Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρα) παρουσίασε μείωση 45,3% το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 προς το 2018 σημειώθηκε αύξηση 3,3%.