Μείωση ρεκόρ των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω καραντίνας

Τα μέτρα που έλαβαν πολλές χώρες για τον περιορισμό της πανδημίας έχουν μειώσει δραστικά τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε συγκεκριμένες ημέρες, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 17 τοις εκατό σε σύγκριση με τη συνήθη ημερήσια τιμή περίπου 100 εκατομμυρίων τόνων.  Στη Γερμανία οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ήταν μειωμένες κατά 26 τοις εκατό στις αρχές Απριλίου. Αυτά είναι τα κεντρικά αποτελέσματα μιας μελέτης από 13 διεθνείς ερευνητές του κλίματος, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο επιστημονικό περιοδικό “Nature Climate Change”.

Για το 2020 συνολικά, οι συγγραφείς προέβλεψαν μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά 4,2 έως 7,5% – ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Σημαντικές μειώσεις της ζήτησης ενέργειας λόγω πιθανής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πρόβλεψη. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε δεδομένα κίνησης και κατανάλωσης ενέργειας από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, οι οποίες ευθύνονται για περισσότερο από το 95% όλων των εκπομπών CO2.

Οι 13 επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μείωση λόγω των σοβαρών περιορισμών είναι «ακραία». Κατά συνέπεια, είναι η μεγαλύτερη συρρίκνωση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 σε τουλάχιστον 60 χρόνια. Ωστόσο, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ήταν ακόμη τόσο υψηλές όσο ο μέσος όρος για το 2006, ακόμη και στο χαμηλό σημείο των τελευταίων εβδομάδων.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, οι απαγορεύσεις ταξιδιού, οι ακυρώσεις πτήσεων, τα σύνορα, το κλείσιμο εργοστασίων, καταστημάτων και σχολείων έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις εκπομπές από τον τομέα των μεταφορών. Οι μέγιστες εκπομπές CO2 από την οδική και τη ναυτιλιακή κίνηση μειώθηκαν κατά μισό ή 7,5 εκατομμύρια τόνους την ημέρα – δηλαδή σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εκπομπών που εξοικονομήθηκαν. Οι κινητήρες αεροσκαφών εκπέμπουν ακόμη και 60 τοις εκατό ή περίπου 1,7 εκατομμύρια τόνους λιγότερο CO2 την ημέρα στην ατμόσφαιρα από το κανονικό.