Μείωση 0,7% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα αυτοκινήτων το γ’ τρίμηνο

Μείωση 0,7% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών το γ’ τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2020 παρουσίασε αύξηση 33,8%. Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 44,8% το γ’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2020.

Σύμφωνα με τα στοχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων παρουσίασε μείωση 0,5% το γ’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2020 σημείωσε αύξηση 40%. Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 55,5% το γ’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2020.