Μεγάλου – Τρ. Πειραιώς: Προνομιακή κατανομή στην ΑΜΚ σε Έλληνες παλαιούς μετόχους

Την προνομιακή κατανομή νέων μετοχών σε Έλληνες νέους μετόχους πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, εν όψει των οριστικών αποφάσεων για τους όρους της δρομολογούμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην εν εξελίξει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο κ. Μεγάλου προέκρινε την υιοθέτηση ενός συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα εγγράφονται μέσω της Ελληνικής Προσφοράς, θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ θα διενεργηθεί μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:

  • «Διεθνή Προσφορά», μια διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία  δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά
  • «Ελληνική Προσφορά», μια διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η δυνατότητα προνομιακής κατανομής στους Έλληνες μετόχους, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

  • Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
  • Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η ΑΜΚ να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.

Πέραν των παραπάνω, ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς υπενθύμισε τη δέσμευση για επιπλέον ενέργειες, με θετική επίπτωση στα κεφάλαια, ύψους 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη:

  • 0,4 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021
  • 0,3 δισ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών
  • 0,3 δισ. ευρώ από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι συνολικές δράσεις της τράπεζας (σ.σ. συμπεριλαμβανομένης της ΑΜΚ), όπως κατέληξε ο κ. Μεγάλου, αποσκοπούν στην κεφαλαιακή ενίσχυση του ιδρύματος κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ

Οι τρεις πυλώνες του σχεδίου Sunrise

Το σχέδιο Sunrise, όταν ολοκληρωθεί, θα έχει εξυγιάνει την τράπεζα και θα έχει οδηγήσει στην κερδοφόρο ανάπτυξη, υπογράμμισε, σημείωσε ο CEO της Πειραιώς, παρουσιάζοντας τους τρεις πυλώνες του προγράμματος.
Ο πρώτος πυλώνας του Sunrise στοχεύει στη μείωση των NPEs, μέσω τιτλοποιήσεων – Έχουμε ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στον Ηρακλή ΙΙ
Ο δεύτερος πυλώνας του Sunrise είναι η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και άλλες κεφαλαιακές ενισχύσεις
Ο τρίτος πυλώνας του Sunrise είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Ο Ηρακλής μας παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με ταχύτατο ρυθμό στη μείωση των NPEs .
Το επόμενο 12μηνο η Πειραιώς θα έχει μονοψήφιο δείκτη NPEs, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου.
Οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης 2,6 δισ. θα εισφέρουν 7 π.μ. στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 22,5% (pro forma) και ο CET1 θα διαμορφωθεί περίπου στο 16% μακροπρόθεσμα.

Χαντζηνικολάου : Προς το συμφέρον της τράπεζας η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων

Της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς υπεραμύνθηκε ο πρόεδρος της τράπεζας, Γιώργος Χαντζηνικολάου, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση.
«Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της τράπεζας» υποστήριξε.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι «θα διευκολυνθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων» ενώ συμπλήρωσε ότι η εν λόγω διαδικασία «θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης».

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι

Όσον αφορά τους υφιστάμενους μετόχους, ο κ. Χαντζηνικολάου επεσήμανε ότι «σχεδιάζεται προνομιακή κατανομή των νέων μετοχών» και τόνισε ότι επόμενο χρονικό διάστημα θα καθοριστούν τα κριτήρια κατανομής.
«Η προνομιακή κατανομή των νέων μετόχων στους υφιστάμενους μετόχους, σε περίπτωση υπέρβασης της ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατ’ αναλογίαν της συμμετοχής τους (pro rata)» τόνισε ο ίδιος.
Παράλληλα, ανέφερε ότι το reverse split είναι τεχνικής φύσεως και προτείνεται για τη διευκόλυνση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
«Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών έχει σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού» τόνισε, ενώ όσον αφορά το ειδικό αποθεματικό επεσήμανε ότι θα ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ και δεν επηρεάζει τα ίδια και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς.

Ολόκληρη η ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου

θα ήθελα να αναφερθώ στους τελευταίους μήνες και τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε κάνει ως Διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings, προκειμένου να προσδιορίσουμε και να αναπτύξουμε σε βάθος, εστιασμένες εταιρικές δράσεις, οι οποίες θα εξυγιάνουν δραστικά τον ισολογισμό μας, θα μετασχηματίσουν τις προοπτικές κερδοφορίας μας και θα μας εξασφαλίσουν μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Πριν αναλύσω τις λεπτομέρειες του σχεδίου, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι το 2020 ανταπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους που έθεσαν τις βάσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η σταθερή μας πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων.
Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις ανακάμψει το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σήμερα καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αναφορικά με το πλάνο εξυγίανσης του ισολογισμού μας, το οποίο υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, ένα βήμα που θα επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις βασικές μας δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Ο παραπάνω στόχος ενσωματώνεται στο νέο στρατηγικό σχέδιο Sunrise που ανακοινώσαμε στο επενδυτικό κοινό στις 16 Μαρτίου 2021.

Το σχέδιο αυτό αποτελείται από 3 στρατηγικούς πυλώνες που, όταν ολοκληρωθούν, θα εξυγιάνουν οριστικά τον ισολογισμό της Τράπεζας και θα αναδείξουν μια ελκυστική οικονομική προοπτική, βασισμένη στην διατηρήσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη.

Ο Πρώτος Πυλώνας αφορά στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, μέσω της τιτλοποίησης και στη συνέχεια αποαναγνώρισηςNPEs συνολικής εκτιμώμενης μεικτής λογιστικής αξίας €19 δισ., συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεωνNPEs Phoenix και Vega που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPEs, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Ηρακλής της νέας τιτλοποίησηςNPEs με κωδική ονομασία Sunrise 1 ύψους περίπου €7 δισ.

Ο Δεύτερος Πυλώνας συνίσταται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά περίπου €1,0 δισ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, συμπεριλαμβανομένης δυνητικής έκδοσης υβριδικού τίτλου ΑdditionalTier 1 μέχρι ποσού περίπου €0,6 δισ., θα οδηγήσουν σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €2,6 δισ.

Τέλος, ο Τρίτος Πυλώνας περιλαμβάνει ένα αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της Τράπεζας.

Η μείωση του αποθέματος των NPEs αποτελεί την βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου. Η συμβολή του προγράμματος Ηρακλής, μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών, προκειμένου να προχωρήσουμε με ταχύτερο ρυθμό στην οριστική επίλυση του αποθέματος των NPEs.

Για τους επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές που έχουν προγραμματισθεί, θα μας φέρουν γρηγορότερα σε μονοψήφιο δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

Για την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise, οι στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, με σωρευτικό όφελος περίπου €2,6 δισ., θα συνεισφέρουν περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αυξάνοντάς τον σε περίπου 22,5% proforma.

Με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ένα επαρκές απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι ζημίες/επιπτώσεις που σχετίζονται με την μείωση των NPEs και θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε σταθερό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 16% μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα είναι πάνω από τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις.

Υπό την αίρεση της παροχής της σημερινής έγκρισης των μετόχων, η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αναμένεται να διεξαχθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:

(α) «τη Διεθνή Προσφορά» : μια διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, μέσωβιβλίουπροσφορών, η οποία  δεν θα συνιστά δημόσιαπροσφορά και
(β) την «Ελληνική Προσφορά»: Μια διαδικασία με δημόσιαπροσφορά στην Ελλάδα.

Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της Ελληνικής και Διεθνούς Προσφοράς, τις οποίες σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ενώ θα ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου 2021, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:

  • Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές, όσο και στους ειδικούςεπενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην prorata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακήςκατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεταιμαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοιεγγραφόμενοιμέτοχοι) και θα ικανοποιείται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό εντός των επόμενων ημερών για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, πέρα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουμε αναλάβει επιπρόσθετες ενέργειες με συνολική θετική επίπτωση στα κεφάλαιά μας €1 δισ., οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, (α) κέρδη ύψους €0,4 δισ. από το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, (β) €0,3 δισ. από την πώληση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών και (γ) €0,3 δισ. από συνθετικές τιτλοποιήσεις επιλεγμένων χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων.

Να υπογραμμίσω ότι οι δύο τελευταίες συναλλαγές, εκείνης των καρτών, καθώς η πρώτη συνθετική τιτλοποίηση, αποτελούν τις πρώτες συναλλαγές του είδους τους για την ελληνική τραπεζική αγορά. Γεγονός που συνηγορεί στο ότι η Διοίκηση της Πειραιώς αναζητά λύσεις και πρωτοπορεί.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Το σχέδιο Sunrise είναι ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου μας αναφορικά με την οριστική επίλυση των NPEs και τον μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και εξαιρετικά κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών μας, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας και ταυτόχρονα δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία.

Έχουμε καταρτίσει ένα πολύ λεπτομερές πλάνο και πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι στόχοι που θέτουμε σήμερα είναι εξαιρετικά επιτεύξιμοι.

Το συγκεκριμένο σχέδιο επιτρέπει μεσοπρόθεσμα την αύξηση των προ-προβλέψεων κερδών κατά περίπου 15% έως το 2024 μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού της βάσης του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα/συμβολή σε προ-προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση μεσοπρόθεσμα.

Το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την ολιστική εξυγίανση του ισολογισμού, και με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων και το μειούμενο κόστος εξυπηρέτησης των NPEs, αναμένεται να αποφέρουν άμεσες αποδόσεις στους μετόχους που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι στόχοι μας φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι. Παραμένουμε πιο προσηλωμένοι από ποτέ στην επίτευξή τους για μια αποτελεσματική, λιτά διαρθρωμένη, πλήρως εξυγιασμένη και κερδοφόρα τράπεζα, που θα λειτουργεί προς όφελος των πελατών μας, παρέχοντας αποδόσεις στους επενδυτές μας και προσθέτοντας αξία στους ανθρώπους μας και στο κοινωνικό σύνολο.

Εργαζόμαστε σκληρά για να τους επιτύχουμε, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Τράπεζας και της Holdings για την αφοσίωση και την προσφορά τους και βέβαια τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους στήριξη και εμπιστοσύνη.