Μεγάλη η αύξηση των μεγεθών της Mermeren Kombinat στο 9μηνο (ομίλου Παυλίδης Μάρμαρα)

  • MERMEREN KOMBINAT (9M:21 results):

MERMEREN COMBINAT

2020

2021

Y-o-Y

2020

2021

Y-o-Y

EUR thous.

9M

9M

(%)

Q3

Q3

(%)

Sales

15,847

21,984

38.7%

8,209

8,492

3.4%

EBITDA

7,865

12,289

56.3%

2,923

3,733

27.7%

EBITDA Mrg

49.6%

55.9%

+627 bps

35.6%

44.0%

+836 bps

Net Income

7,475

11,129

48.9%

3,648

3,728

2.2%

Net Mrg

47.2%

50.6%

+345 bps

44.4%

43.9%

-54 bps

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – ΒΕΤΑ ΑΕΠΕΥ