Μεγάλες προσδοκίες για την ανοδική συνέχιση. Καταλύτες ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ και ΕΤΕ

Στον αστερισμό της αποεπένδυσης του ΤΧΣ, το Χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά. Ο τραπεζικός κλάδος είναι πρωταγωνιστής

Μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον στο ταμπλό, με τους επενδυτές να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε ΕΤΕ εν μέσω διαδικασίας δημόσιας προσφοράς.

Οι οποίοι μάλιστα οδήγησαν ήδη την τιμή στο ταμπλό υψηλότερα από την ανώτερη τιμή της διαδικασίας.

Κάτι το οποίο μεταφράζεται θετικά, αναλογιζόμενοι και τη συμπεριφορά της ΑΛΦΑ, που τρέχει με +5% από την τιμή όπου αντάλλαξαν χέρια τα χαρτιά της.

Και στην παρέα μπήκε σφήνα η ΠΕΙΡ, η οποία υπενθυμίζουμε ότι αναμένει τον δικό της ..μνηστήρα. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι έχει μακράν την καλύτερη συμπεριφορά και τη μεγαλύτερη απόδοση (διπλάσια από τις λοιπές στο έτος) μπορούμε να φανταστούμε το αυξημένο ενδιαφέρον.

Σε αυτά, όπως έχουμε επισημάνει, σημαίνοντα ρόλο έχει η πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από 3 στους 4 Οίκους (αναμένουμε και τον πέμπτο την 1η Δεκ.), αλλά και η γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας που παραμένει ελκυστικός επενδυτικός προορισμός βάσει των εκθέσεων των Οίκων.

Τεχνικά, ο τραπεζικός έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο όλο αυτό το διάστημα της ανόδου. Όπως έχουμε επισημάνει πολλάκις στον Μικρομέτοχο, ο ΔΤΡ κράτησε τη μεσοπρόθεσμη ανοδικότητά του, και μάλιστα σε ένα σημείο όπου η λοιπή αγορά δεν άντεξε και μπήκε σε αρνητικό έδαφος.

Πέραν των υπεραποδόσεων, οι τραπεζικές μετοχές έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυξημένους όγκους συναλλαγών, σοβαρή ανθεκτικότητα στα δύσκολα σκέλη και ισχυρά χρηματοοικονομικά στοιχεία, καθώς εντυπωσιάζουν τρίμηνο με το τρίμηνο.

Επομένως, αφήνουμε για τα καλά πίσω μας τις μαύρες αναμνήσεις και κοιτάμε έναν νέο κλάδο με πολλά περιθώρια. Προφανώς, ο χαρακτήρας των μετοχών αυτών παραμένει άκρως επιθετικός, παρά το ότι πρωτοστατούν σε εμπορευσιμότητα και κεφαλαιοποίηση, καθώς κινούνται το λιγότερο με διπλάσια ορμή από τον Γενικό Δείκτη. Προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω..

Ο Τραπεζικός Δείκτης βρήκε με ακρίβεια την περιοχή 1010-1015 που οριοθετεί και την τελευταία αντίσταση στην υφιστάμενη ανοδική προσπάθεια. Ο στόχος βρίσκεται στις 1080 μονάδες σε πρώτη φάση.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.