Μedicon Hellas: O Σπυρίδων Δημοτσάντος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ΔΣ-Ανασυγκρότηση σε σώμα

Η Διοίκηση της Εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι στις 14/04/2021 συνεδρίασε το ΔΣ της εταιρείας, όπως αυτό εξελέγη στη συνεδρίαση της 24ης/3/2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

1.         Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος αυτού.

2.         Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, συνταξιούχος βιολόγος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

3.       Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος, Βιοχημικός, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.         Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, ιδιωτικός υπάλληλος,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.         Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, εκδότρια, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.         Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.