Medicon: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E.” και το διακριτικό τίτλο “MEDICON HELLAS A.E.” ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018,  άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 και του Ν. 3556/2007 τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί του θέματος της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Αυγούστου 2020, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 – 7, Γέρακας Αττικής, 1ος όροφος), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.699.291 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,7016% του συνόλου των (4.419.616) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

1] Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία (83,7016%) τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο  και τον  Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι    : 3.699.291

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου                            : 83,7016%

Έγκυρα                                                                        : 3.699.291

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 3.699.291 (83,7016%)

Κατά: 0  (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Γέρακας Αττικής 26 Αυγούστου 2020

ΜΕDICON HELLAS A.E.