Με το… μοιρογνωμόνιο του Ηλία Ζαχαράκη – Χαρακώνοντας τους δείκτες του Χ.Α (20.6.2022)

Χαρακώνοντας τους δείκτες του Χ.Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.6.2022

**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Η εβδομάδα μας άφησε πίσω απώλειες 4,6% και ένα πτωτικό χάσμα στις 863 μονάδες. Η ζώνη των 800 δοκιμάζεται και χρειάζεται σε πρώτη φάση μία κατοχύρωση του 840 αν θέλει να δοκιμάσει την κύρια αντίσταση της ζώνης του 863

**

ΔΤΡ: O τραπεζικός με απώλειες 10% και κλείσιμο στα χαμηλά του. Το 510 είναι ισχυρή στήριξη που αν χαθεί μπορεί να δώσει συνέχιση. Οι 626 πλέον είναι αντίσταση και στοπ σε εβδομαδιαίο.

**

Ftse25: Με 4,8% απώλειες ο δείκτης της Υψηλής Κ/φσης με το πτωτικό χάσμα να είναι αντίσταση στην ζώνη του 2065-2083. Οι 1929 μονάδες επόμενη στήριξη…

**

FTSEM: Με 6.4% απώλειες έκλεισε και η μεσαία κεφαλαιποποίηση με την πιο επιθετική τάση όσο κλείνει κάτω από το 1316. Είναι και ο κλάδος που παίζει χαμηλότερα από τον Μάρτη του 2022 έχοντας δώσει σχεδόν την διπλάσια πτώση της τελευταίας κίνησης

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

  • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

  • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.