Με το… μοιρογνωμόνιο του Ηλία Ζαχαράκη – Χαρακώνοντας μετοχές και δείκτες του Χ.Α (23.6.2022)

  • Χαρακώνοντας μετοχές και δείκτες του Χ.Α

ΓΔ: Μέχρι στιγμής το 830 συντηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση του ωριαίου. Μία κατοχύρωση έχει και πάλι όλες τις πιθανότητες να δοκιμάσει την ζώνη των χαμηλών που είναι και το στοπ σε intraday στην παρούσα. Η αγορά κάνει προσπάθεια να κλείσει το χάσμα στην ζώνη του 847-859 με το 867 να είναι και επόμενη σοβαρή αντίσταση και πιθανή επιβεβαίωση της διάσπασης…

ΔΕΗ: Πολύ βιαστικά δοκίμασε την ελάχιστη αντίδραση στην ζώνη 6 και 23% της κίνησης δίνοντας και πάλι διόρθωση. Πλέον το στοπ στο Long σε intraday ανεβαίνει στο 532 σε κλείσιμο ώρας, ενώ το stop στο short του ημερησίου κατέβηκε στο 593 σε κλείσιμο μέρας.

H ENTERSOFT μαζί με όλο τον κλάδο έκανε την πρώτη σοβαρή διόρθωση στην διετία δίνοντας ευκαιρία σε μεσοπρόθεσμους να πάρουν θέσεις. Ο κλάδος είναι και ο πιο hot για το μέλλον και για τα έργα που έρχονται. Στην περίπτωση της entersoft φέτος αναμένουμε την χρονιά κοντά στα 10 εκ. κέρδη ενώ με βάση τις δηλώσεις του CEO της την επόμενη τριετία αναμένει διπλασιασμό κερδών!

  • Η εταιρία είναι αδάνειστη με ταμείο ενώ εκτός από την πρόσφατη εξαγορά στην Ρουμανία σχεδιάζει να κάνει και άλλες στο κοντινό μέλλον. Τεχνικά το στοπ στο short είναι στο 397 σε κλείσιμο μέρας. Το 380-384 πρέπει να συντηρηθεί σε κλείσιμο ημέρας αν θέλει να μην δώσει μεγαλύτερη διόρθωση ενώ Κατοχύρωση του 397 μπορεί να δώσει στόχο στο 446

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

  • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

  • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.