Με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) – 6 μετοχές του FTSE25 με περιθώρια ανόδου

  • Σε κρίσιμο σημείο ο ΓΔ στο Χ.Α.- 6 μετοχές του FTSE25 με περιθώρια ανόδου

Παρά το θετικό κλίμα που επικράτησε χθες, το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, με τον γενικό δείκτη να καταφέρνει να κλείνει στο τέλος πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (623 μονάδες), με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), και στο εάν θα παραμείνει ή όχι πάνω από αυτόν.

ENTONA Ανοδικά κινήθηκε ο γενικός δείκτης, ο οποίος κατάφερε να διασπάσει και να ολοκληρώσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (623 μονάδες), αναμένοντας τις επόμενες συνεδριάσεις για το εάν θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το επίπεδο των 680-700 μονάδων, με το σήμα αγοράς να παραμένει.

  • Η αντίσταση βρίσκεται στις 630 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 535 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 31,77 εκατ. τεμάχια, έναντι 45,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών.

Επέστρεψε δυναμικά στα κέρδη ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε  σε απόσταση αναπνοής από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (1.534 μονάδες), με τον δείκτη RSI να έχει σταθεροποιηθεί πλέον πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.782 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.139 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος κατάφερε να ολοκληρώσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (846 μονάδες), με την προσοχή να στρέφεται πλέον στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον δείκτη RSI να παραμένει σταθερά πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 966 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 647 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 4,60 εκατ. τεμάχια, έναντι 5,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών.

Μικρά κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει πάνω από την αντίσταση του (η οποία αποδεικνύεται ισχυρή), παρά το γεγονός ότι την διέσπασε ενδοσυνεδριακά. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 20,56 εκατ. τεμάχια έναντι 32,71 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των πέντε ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 370 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 269 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

****

Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 5,50 ευρώ με άνοδο 11,11%, διατηρώντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (5,08 ευρώ), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 5,44 ευρώ, και την στήριξη στα 4,68 ευρώ.

Απόδοση μηνός -15,38%

Απόδοση 3μηνου -33,25%

Απόδοση 6μηνου -31,34%

Απόδοση από 1/1 -34,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων -32,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,08 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,20 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 392,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 2,14 ευρώ με άνοδο 9,86%, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (2,11 ευρώ), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,26 ευρώ, και την στήριξη στα 1,69 ευρώ.

Απόδοση μηνός -24,51%

Απόδοση 3μηνου -41,37%

Απόδοση 6μηνου -37,06%

Απόδοση από 1/1 -40,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων -37,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,495 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 554,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 2,64 ευρώ με άνοδο 3,69%, ολοκληρώνοντας εκ νέου πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (2,56 ευρώ), με τον RSI να διαπραγματεύεται σταθερά πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το αγοραστικό ενδιαφέρον να περιορίζεται ελαφρώς στις τελευταίες συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,81 ευρώ, και η στήριξη στα 1,99 ευρώ.

Απόδοση μηνός -18,77%

Απόδοση 3μηνου -38,97%

Απόδοση 6μηνου -7,76%

Απόδοση από 1/1 -36,08%

Απόδοση 52 εβδομάδων +62,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,388 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,201 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 612,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΕΕ έκλεισε στα 23,0 ευρώ με άνοδο 3,84%, ολοκληρώνοντας εκ νέου πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (22,58 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 25,75 ευρώ, και την στήριξη στα 19,81 ευρώ.

Απόδοση μηνός -22,48%

Απόδοση 3μηνου -24,49%

Απόδοση 6μηνου -20,03%

Απόδοση από 1/1 -23,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων -24,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 35,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,39 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 8,51 δισ. ευρώ

Η μετοχή της LAMDA Development έκλεισε στα 5,98 ευρώ με άνοδο 3,10%, διατηρώντας την ανοδική της τάση που ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας όμως κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (5,99 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στις επόμενες συνεδρίασης, και στο εάν θα παραμείνει κάτω από αυτόν ή όχι. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,98 ευρώ, και η στήριξη στα 5,38 ευρώ.

Απόδοση μηνός -18,08%

Απόδοση 3μηνου -30,79%

Απόδοση 6μηνου -14,50%

Απόδοση από 1/1 -27,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,90%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,5075 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ έκλεισε στα 8,19 ευρώ με άνοδο 3,80%, καλύπτοντας μεγάλο μέρος από τις απώλειες της 20ης Φεβρουαρίου, έχοντας πλέον σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (7,46 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 8,24 ευρώ, και την στήριξη στα 7,39 ευρώ.

Απόδοση μηνός +2,57%

Απόδοση 3μηνου +7,17%

Απόδοση 6μηνου +19,42%

Απόδοση από 1/1 +9,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,7591 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,44 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 933 εκατ. ευρώ

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Σε κρίσιμο σημείο ο ΓΔ στο Χ.Α.-6 μετοχές του FTSE25 με περιθώρια ανόδου

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.