Με sell-off ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, και ΠΕΙΡ

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε strong sell, με τον δείκτη S&P 500 να μετατρέπει το σήμα του επίσης από strong  buy σε strong sellκαι τον δείκτη Nasdaq να αλλάζει το σήμα του από strong buy σε neutral. Ο δείκτης DAX 30 παρέμεινε με σήμα strong sell, όπως και ο δείκτης FTSE 100, με τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από buy σε strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.


Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα βρέθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης, ο οποίος διέσπασε καθοδικά την στήριξη των 613 μονάδων, διατηρώντας το σήμα πώλησης, κλείνοντας κάτω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από τις αρχές Ιουνίου. Η αντίσταση βρίσκεται στις 64μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 589 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 57,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,24 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σημαντικές πιέσεις σήμερα για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε οριακά κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, καθώς και κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.561 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.387 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Νέες πιέσεις για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε σήμερα κάτω και από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των δέκα και τριάντα ημερών, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεταιΗ αδυναμία διάσπασης της σημαντικής αντίστασης (όπως αποδείχθηκε) των 915 μονάδων (γραμμή ΑΒ), αναμένεται να τον οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα στις επόμενες συνεδριάσεις, με την στήριξη να βρίσκεται στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 3,69 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,58 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος κατέγραψε σήμερα νέα ιστορικά χαμηλά, στις 244 μονάδες, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 317 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και με το σήμα πώλησης να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 48,39 εκατ. τεμάχια έναντι 16,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 12,60 ευρώ με πτώση 1,41%συνεχίζοντας από τις 15 Οκτωβρίου να διαπραγματεύεται κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,56 ευρώ και η στήριξη στα 12,45 ευρώ, με την επόμενη στα 10,60 ευρώ. Η μετοχή τις τελευταίες εβδομάδες έχει σταθεροποιηθεί στο εβδομαδιαίο διάγραμμα κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (14,54 ευρώ), γεγονός που ενισχύει την πτωτική της τάση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 208,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,58%

Απόδοση 3μηνου -24,69%

Απόδοση 6μηνου -7,35%

Απόδοση από 1/1 -32,08%

Απόδοση 52 εβδομάδων -27,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,94 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,18 δισ. ευρώ

BV 8,7

P/BV 1,45

Ξένα/Ιδία 

ROE 4,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,05%

Κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ


Η μετοχή της ΜΟΗ έκλεισε στα 8,32 ευρώ με πτώση 3,26%παραμένοντας από τα μέσα του μήνα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να συνεχίζονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,54 ευρώ και η στήριξη στα 8,17 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Στα τρέχοντα επίπεδα, η μετοχή με βάση τον δείκτη τιμής/λογιστικής αξίας είναι υποτιμημένηΜ.Ο όγκου 30 ημερών 239,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -17,13%

Απόδοση 3μηνου -31,35%

Απόδοση 6μηνου -35,90%

Απόδοση από 1/1 -59,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων -61,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 22,36 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,30 ευρώ

Καθαρή Θέση 940,3 εκατ. ευρώ

BV 8,49

P/BV 0,98

Ξένα/Ιδία 0,89

ROE 16,02%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,18%

Κεφαλαιοποίηση 921,7 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 0,718 ευρώ με πτώση 24,3%,  συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται από τις 22 Οκτωβρίου κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,11 ευρώ και η στήριξη στα 0,64 ευρώ, με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να παραμένουνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 1,64 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -32,26%

Απόδοση 3μηνου -41,86%

Απόδοση 6μηνου -38,63%

Απόδοση από 1/1 -75,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων -76,75%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,394 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,6636 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,53 δισ. ευρώ

BV 17,26

P/BV 0,04

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Ομίλου 16%, CET1 14%

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Τράπεζας 16,5%, CET1 14,4%

Κεφαλαιοποίηση 313,5 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Αρνητικά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,213με πτώση 8,80%, και του δεκαετούς στο 0,919με πτώση 0,65%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem