Με πτώση ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΟΝΤΑ, ΑΣΚΟ, και ΓΕΒΚΑ

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε την εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς έκλεισε στις 884,05 μονάδες με πτώση 0,96%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,14 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων στα 4,63 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 28 έκλεισαν ανοδικά, 84 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 883,51 μονάδες, με τον όγκο να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 3.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Στα 9,8 ευρώ ανά μετοχή (από 9,4 προηγουμένως) εκτιμά η Eurobank Equities την εσωτερική αξία της μετοχής των Πλαστικών Θράκης, όπως αναφέρει σε έκθεσή της στην οποία αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τη μετοχή. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει στο σύνολο της φετινής χρήσης άνοδο των πωλήσεων κατά 20% και των EBITDA κατά 51%. Οπως αναφέρει, η τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ταμπλό υποδηλώνει συντηρητικές εκτιμήσεις και ειδικότερα, κέρδη προ φόρων μόλις 36-37 εκατ. ευρώ εφέτος, 25% χαμηλότερα από τα επίπεδα που η χρηματιστηριακή θεωρεί εφικά ως το 2025.(euro2day.gr)

Πακέτα συνεδρίασης

Η Eurobank Holdings (“Eurobank”) υπέγραψε με τον Όμιλο doValue συμφωνία: α) για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. (“η Τράπεζα”)  ονομαστικής αξίας ύψους €5,2 δισ. (€3,2 δισ. λογιστική αξία) (συναλλαγή “Mexico”) και β) για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτού από τη doValue Group.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης Mexico στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 (“Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ”) και η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των υποκείμενων δανείων.

Tα δάνεια της τιτλοποίησης Mexico θα επαναταξινομηθούν ως διακρατούμενα προς πώληση το 3ο τρίμηνο του 2021.  Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της συναλλαγής Mexico και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Υψηλό 52 εβδομάδων

H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης NPE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3%.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited.

Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.

Εταιρικά ομόλογα

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Πολύ κοντά στην αντίσταση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (890 μονάδες) συνεχίζει να βρίσκεται ο γενικός δείκτης, διατηρώντας για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα αγοράςμε τον όγκο να διαμορφώνεται λίγο πάνω από το ήμισυ του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 911,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 859,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,57 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,44 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να δοκιμάζει την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να παραμένει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.223 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Πιέσεις δέχθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.518 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με απώλειες έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτηςο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 8,11 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΜΟΝΤΑ έκλεισε στα 0,595 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας την προσπάθεια διατήρησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,583 ευρώ), με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,64 ευρώ με την επόμενη στα 0,69 ευρώ, και η στήριξη στα 0,52 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,71%

Απόδοση 3μηνου +1,71%

Απόδοση 6μηνου +63,46%

Απόδοση από 1/1 +73,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +100,34%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,725 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,226 ευρώ

Καθαρή Θέση 15,1 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 0,8

P/BV 0,74

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA7,97 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,76 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 448.491 ευρώ από 334.933 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,66

ROE +1,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,03%

Κεφαλαιοποίηση 11,19 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,10 ευρώ με πτώση 1,41%, αντιδρώντας από τα πρόσφατα χαμηλά των 2,02-2,03 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,22 ευρώ, και η στήριξη στα 2,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην ακύρωση του «σταυρού του θανάτου» (πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν των 50 ημερών) ο οποίος δημιουργήθηκε στις 30/9, κάτι που εάν επιτευχθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες της μετοχής για υψηλότερα επίπεδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,39%

Απόδοση 3μηνου -2,29%

Απόδοση 6μηνου -4,48%

Απόδοση από 1/1 +1,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,75 ευρώ

Καθαρή Θέση 31,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2021)

BV 2,38

P/BV 0,88

P/Ettm 11,05

EV/EBITDA6,88 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 515.609 ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +3,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας 105,31%

Κεφαλαιοποίηση 27,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,245 ευρώ με πτώση 3,49%, εμφανίζοντας αδυναμία διατήρησης την αντίδρασης των τελευταίων συνεδριάσεων, με το σήμα αγοράς της Παρασκευής να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,34 ευρώ, και η στήριξη στα 1,18 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 7,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,04%

Απόδοση 3μηνου +19,14%

Απόδοση 6μηνου +33,87%

Απόδοση από 1/1 +50,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +64,90%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,44 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,68 ευρώ

Καθαρή Θέση 24,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α’ εξαμήνου 2021)

BV 1,01

P/BV 1,24

P/Ettm 13,83

EV/EBITDA10,02 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA0,68 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 2,2 εκατ. ευρώ από 1,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,09

ROE +5,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,35%

Κεφαλαιοποίηση 29,9 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν για την πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,136με άνοδο 14,83%, και του δεκαετούς στο 0,916με άνοδο 3,04%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem