Με αρνητικό επιτόκιο η δημοπρασία εντόκων γραμματίων – Αντλήθηκαν 812,5 εκατ. ευρώ

Για ακόμη μια φορά το ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο.

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας.

 Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,02% από 0,0% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση του Οκτωβρίου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η ζήτηση ήταν ελαφρώς χαμηλότερη. Ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,11 από 2,88 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 6η Δεκεμβρίου.