Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε ο ΟΤΕ που ανήκει ήδη στην επενδυτική βαθμίδα

Με αρνητικό επιτόκιο δανείστηκε ο ΟΤΕ

Στις 4 Μαΐου ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ” με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολούθησε την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδος, καθώς ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά παράλληλα διαθέτει και ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών του. Να σημειώσουμε ότι η αξιολόγηση του ΟΤΕ είναι ήδη στην επενδυτική βαθμίδα, σε αντίθεση με τη διαβάθμιση του ελληνικού χρέους, που βρίσκεται στην κερδοσκοπική.

πιν

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΤΕ προέβη στην έκδοση δύο ομολόγων, 150 και 200 εκατ. ευρώ, με ετήσια απόδοση -0,237% και 0,627% αντίστοιχα. Τα νέα ομόλογα αναλήφθηκαν πλήρως από την Deutsche Telekom, ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του ομολόγου ποσού 200 εκατ. της OTE Plc, λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του ομίλου ΟΤΕ.

  • Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος χρόνος του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021, όπου η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει 167 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 απέκτησε 992.528 ίδιες μετοχές με μέση τιμή 13,26 ευρώ. Το δ.σ. του ΟΤΕ ενέκρινε την πρόταση για την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών στην ετήσια γ.σ. στις 9 Ιουνίου 2021.

Ταυτόχρονα, το δ.σ. θα προτείνει στη γ.σ. τη διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ/μετοχή, ενώ, εάν συνυπολογιστεί το έκτακτο (0,30 – 0,40 ευρώ εκτιμήσεις) λόγω της πώλησης της Telekom Romania, η μερισματική απόδοση του ομίλου εκτιμάται περί το 8%. Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική αμοιβής των μετόχων αποτελείται από 65% (313 εκατ. ευρώ) και 35% (167 εκατ. ευρώ) για αγορά ιδίων μετοχών.

  • Καταλήγοντας, σημαντικό ατού του ΟΤΕ αποτελεί η χαμηλή δανειακή επιβάρυνση, καθώς ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον μετρητά) του ΟΤΕ δεν ξεπερνά τις 0,6 φορές τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2021. Δηλαδή ο δείκτης καθαρός δανεισμός / λειτουργικά κέρδη δεν ξεπερνά τις 0,6 φορές, έναντι 3 και πλέον φορών που διαπραγματεύονται οι ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών!

Παράλληλα, με βάση τον δείκτη EV/EBITDA, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται περί τον μέσο όρο του κλάδου, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Τέλος, ο σχετικά χαμηλός δανεισμός του ομίλου τού δίνει το δικαίωμα να αυξήσει το μέρισμα όχι μόνο της τρέχουσας χρονιάς, αλλά και των επόμενων ετών.

πιν

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο” 

* Ο κ. Δημοσθένης Τρίγγας είναι Πιστοποιημένος Αναλυτής Μετοχών & Αγοράς, BETA Χρηματιστηριακή