Με αλλαγή ψυχολογίας ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα Ελλάκτωρα, Γεκ Τέρνα, και Άβαξ

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 μετέτρεψε το σήμα του από buy σε neutral, με τον δείκτη FTSE 100 να παραμένει με σήμα strong sell, και ο δείκτης CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε strong sellόπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε σε θετικό πρόσημο ο γενικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 65μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,83 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και τριάντα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να επιστρέφει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Κοντά στα υψηλά ημέρας έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (842 μονάδες), με σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1,82 εκατ. τεμάχια, έναντι 1,94 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Επιστροφή στα κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη, πραγματοποιώντας μεγαλύτερο όγκο έναντι του μέσου όρου των τριάντα ημερώνκαι ολοκληρώνοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και τριάντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη (γραμμή ΓΔ) στις 263 μονάδες , με το σήμα αγοράς να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,85 εκατ. τεμάχια έναντι 16,28 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

**

Η μετοχή του Ελλάκτωρα έκλεισε στα 1,105 ευρώ με άνοδο 0,36%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία να κινηθεί πάνω από την σημαντική αντίσταση (όπως αποδεικνύεται) των 1,18 ευρώ, βρίσκοντας όμως στις τελευταίες συνεδριάσεις σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,09 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 449,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,27%

Απόδοση 3μηνου +18,82%

Απόδοση 6μηνου -8,68%

Απόδοση από 1/1 -35,08%

Απόδοση 52 εβδομάδων -49,08%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,24 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,512 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 379,6 εκατ. ευρώ από 414,1 εκατ. ευρώ το 2019

BV 1,77

P/BV 0,62

Ξένα/Ιδία 3,01 από 2,88 το 2019

ROE 8,43από -25,52% το 2019

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,66από 15,02% το 2019

Κεφαλαιοποίηση 236,8 εκατ. ευρώ

**

Η μετοχή της ΓεκΤέρνα έκλεισε στα 6,08 ευρώ με άνοδο 0,33%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, δείχνοντας να βρίσκει στήριξη στην πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,33 ευρώ και η στήριξη στα 5,87 ευρώ με την επόμενη στα 5,77 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 54,83 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,19%

Απόδοση 3μηνου +2,18%

Απόδοση 6μηνου +0,60%

Απόδοση από 1/1 -19,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,93 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,705 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 495,92 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2019)

BV 4,80

P/BV 1,26

Ξένα/Ιδία 2,93

ROE 4,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,35%

Κεφαλαιοποίηση 628,8 εκατ. ευρώ

**

Η μετοχή του Άβακα έκλεισε στα 0,395 ευρώ με άνοδο 0,77%δείχνοντας να σταθεροποιείται στα τρέχοντα επίπεδα, παρουσιάζοντας όμως αδυναμία να κινηθεί πάνω από την αντίσταση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,40 ευρώ), με την επόμενη να βρίσκεται στα 0,43 ευρώ, και την στήριξη στα 0,36 ευρώ, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 37,82 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,06%

Απόδοση 3μηνου -24,48%

Απόδοση 6μηνου -13,37%

Απόδοση από 1/1 -24,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +2,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,2225 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 64,19 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2019)

BV 0,44

P/BV 0,90

Ξένα/Ιδία 7,34

ROE –67,18%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 4,54%

Κεφαλαιοποίηση 57,01 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,274με άνοδο 4,58%, και του δεκαετούς στο 1,148με άνοδο 0,83%.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

 https://twitter.com/TheodorosSem