Ελλάκτωρ: Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η Invesco ζητά την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε η Invesco,που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Ελλάκτωρ, με την οποία ζητείται να αναβληθεί η γενική συνέλευση μετόχων, μέχρι να αποφασίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού αν υπάρχει συγκέντρωση ή όχι στην περίπτωση που αναλάβει την διοίκηση της εταιρείας το προτεινόμενο από την Reggeborgh, Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αίτηση θα εκδικαστεί αύριο πρωί, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης μετόχων.

Το σκεπτικό των αιτούντων  είναι να αναβληθεί η Γενική Συνέλευση μέχρι η Επιτροπή Ανταγωνισμού να αποφασίσει ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της εταιρείας. Αν υπάρχει ζήτημα συγκέντρωσης  η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να λάβει σχετική απόφαση.

Η σημερινή κατάσταση, ουσιαστικά οδηγεί στην «τιμωρία» της εταιρείας καθώς οι ανταγωνιστές της θα προσφύγουν εναντίον της συμμετοχής της σε μεγάλους διαγωνισμούς με πρώτο αυτόν που αφορά την ΕΓΝΑΤΙΑ.

Οι ενστάσεις που προαναγγέλλουν ήδη ότι προτίθενται να υποβάλλουν οι ανταγωνιστές,θα  προκαλέσουν ιδιαίτερα μεγάλη βλάβη στην δραστηριότητα της εταιρίας πλήττοντας τα συμφέροντα όλων των μετόχων.

Αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συγκέντρωσης με την υπερψήφιση της Διοίκησης  Reggeborgh, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην συμμετοχή της σε διαγωνισμούς. Ουσιαστικά θα έχουν ακυρωθεί οι προσφυγές, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έχει απορρίψει  τις όποιες αιτιάσεις.

Αν αντίθετα η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήξει στο πόρισμα ότι υπάρχει θέμα παράνομης συγκέντρωσης, δεν θα έχει αναδειχθεί η προτεινόμενη διοίκηση  και θα έχει αποφευχθεί  η βλάβη στα συμφέροντα των μετόχων.