Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 30 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

01/06/2022
ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2022

H εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2022 , αντί της Πέμπτης 23η Ιουνίου 2022 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες , αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.