Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 25 Αυγούστου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε” με την από 23 Ιουλίου 2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας Επιδαύρου 5, στον Ρέντη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ