Μάνος Χατζηδάκης – Χ.Α: Διάσπαση, διαφυγή, δικαιοσύνη… (20.11.2020)