Μ. Σχοινάς: «Εργαλείο» για την εμβάθυνση της δημοκρατίας ο πολιτισμός

Έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή των πολιτών σε πολιτιστικές δραστηριότητες ενισχύει τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή παρουσίασε σήμερα Παρασκευή η Κομισιόν. Εν όψει των ευρωεκλογών του 2024, η διεθνής έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες που συμμετέχουν τακτικά σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν, να προσφερθούν εθελοντικά και να συμμετάσχουν σε κοινοτικές δραστηριότητες, έργα και οργανισμούς.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε σχετικά: «Ο πολιτισμός βρίσκεται στην καρδιά των δημοκρατικών κοινωνιών μας. Η συμμετοχή διαμορφώνει τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε… Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την τεράστια δύναμη του πολιτισμού για τη δημοκρατική “υγεία” των κοινωνιών μας. Αυτή η έκθεση έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή και θα συμβάλει στις προσπάθειές μας να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία και να προωθήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και δέσμευση καθώς υποστηρίζουμε τους πολιτιστικούς μας τομείς».

Η έκθεση επισημαίνει ότι ο στόχος της διεύρυνσης της πολιτιστικής συμμετοχής των πολιτών θα μπορούσε να ενισχυθεί στις ειδικές δράσεις της Επιτροπής για τον πολιτισμό και να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή στο υπάρχον πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe). Η τόνωση της πολιτιστικής συμμετοχής θα μπορούσε επίσης να ενθαρρυνθεί περαιτέρω μέσω των υφιστάμενων δράσεων της Ε.Ε. για συμμετοχή των πολιτών στην Ε.Ε., όπως το πρόγραμμα Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (Citizens, Equality, Rights and Values programme). Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για περισσότερη δουλειά σε αυτό το θέμα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο εργασίας της Ε.Ε. για τον πολιτισμό 2023-2026, το οποίο περιλαμβάνει μια δράση για την προώθηση της δημοκρατίας.

Επίσης, η έκθεση, η οποία παρέχει καθοδήγηση για δράσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η πυκνότητα της τοπικής πολιτιστικής προσφοράς και ο όγκος της διαθέσιμης δημόσιας χρηματοδότησης συνδέονται θετικά με πρότυπα συμπεριφοράς των πολιτών και της δημοκρατίας. Ολοκληρώνεται με βασικά μαθήματα πολιτικής και ένα σύνολο 14 συγκεκριμένων συστάσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.