Logismos: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2018, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.386 χιλ. ευρώ. σε σχέση με το 2017 που ήταν 2.190 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 645,6 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2017 που ήταν 370,4 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 74,3%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 135,6 χιλ. € σε σχέση με το 2017 που ήταν 124,6 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανήλθαν σε 37,7 χιλ. ευρώ έναντι 40,4 χιλ. ευρώ στη χρήση 2017 παρουσιάζοντας μείωση 6,6%.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.logismos.gr