Λιβάνης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γ.Σ. (ορθή επανάληψη)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022