Λιβάνης: Ανακοίνωση εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2019

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr,  η εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2019.