Λίγο ακόμα και θα κοιμηθούμε

Η Αθήνα συνεχίζει με πολύ χαμηλά επίπεδα χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας και στενό εύρος διακύμανσης.

Είναι προφανές ότι η αγορά στερείται οποιασδήποτε δυναμικής στο βραχυπρόθεσμο, καθώς υφίσταται μια επιβάρυνση από τις διεθνείς συνιστώσες.

Οι οποίες είναι εν ολίγοις η εν εξελίξει γεωστρατηγική κρίση στη Γάζα, η παρατεταμένη έκθεση των μεγάλων οικονομικών συστημάτων σε υψηλά επιτόκια και το αδιέξοδο στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά μας πλαγιολισθαίνει σημειώνοντας χθες τον τρίτο της πτωτικό μήνα σε επίπεδο Γενικού Δείκτη. Οι σωρευτικές απώλειες θεωρούμε ότι είναι ελάσσονος σημασίας τόσο συγκρίνοντας με τη μεγάλη χρονική διάρκεια απαξίωσης όσο και αναλύοντας την εκείθεν συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία παρατηρείται μειωμένη κατά 30-40% μεσοσταθμικά.

Με την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου να ..δίνει ρέστα συναλλακτικής απάθειας.

Κι έτσι, δεν προστίθεται κάποιο νέο δεδομένο στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς παραμένει μια έντονη απόκλιση μεταξύ του Γενικού Δείκτη και του σταθμισμένου Δείκτη Τραπεζών, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές στα άρθρα στον Μικρομέτοχο. Ως εκ τούτου, από τη μία βλέπουμε τον ΓΔ σε αρνητικό έδαφος μετά την απώλεια (και μετέπειτα τεχνική επιβεβαίωση) της ανοδικής μεσοπρόθεσμης τάσης κάτω από 1220 μονάδες, ενώ από την άλλη βλέπουμε τον ΔΤΡ να τραβά την ανηφόρα εντός της δικής του ανοδικής τάσης.

Θεωρούμε ότι η αγορά προσπαθεί ακόμα να απορροφήσει τις μεταβολές που συμβαίνουν τόσο σε επίπεδο οικονομίας/χώρας (λ.χ. ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας) όσο και σε επίπεδο εταιρειών-ομίλων (πολλές και ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ζυμώσεις, στρατηγικές τοποθετήσεις, νέες εισαγωγές, ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα κ.α.)

Και αυτό δικαιολογείται επαρκώς υπό το πρίσμα του μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των παραπάνω, καθώς ούτε τα κεφάλαια που επενδύουν είναι άλλης χρονικής στόχευσης, ούτε και τα κεφάλαια που αποεπενδύουν είναι τέτοιας.

Τέλος, να επαναλάβουμε ότι η επιλογή του μίγματος χαρτοφυλακίου (μετοχές, ομόλογα, άλλα χρημ/κα μέσα), όπως και η επιλογή των επιμέρους τίτλων ανεξάρτητα από τον επενδυτικό κίνδυνο είναι θέμα του καθενός ξεχωριστά, όμως κατ’ ελάχιστον πρέπει να τηρούνται λογικές αρχές επενδυτικής πρακτικής, όπως διασπορά, ορθή διαχείριση κεφαλαίου κ.α.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.