Λεβεντέρης: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

Mετα την από 9/5/2019 συνεδρίαση του ΔΣ το νέο Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται απο του παρακάτω

Εκτελεστικά μέλη

 

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος Ευσταθίου              Πρέδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ του Ευσταθίου                   Διευθύνων Σύμβουλος

PETER KEIL του HERBERT                                 Αντιπρόεδρος

Μη Εκτελεστικά μέλη

KARL HEINZ LENNINGHAUS                                Σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ του Πέτρου                       Σύμβουλος

ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗτου Ευσταθίου                        Σύμβουλος

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου                   Σύμβουλος   Ανεξάρτητο Μέλος

ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου                          Σύμβουλος   Ανεξάρτητο Μέλος

Print Friendly, PDF & Email