Λεβεντέρης: Ανακοίνωση

Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Οικονομολόγος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

PETER KEIL του Herbert

Συνταξιούχος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

Μη Εκτελεστικά μέλη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef

Βιομήχανος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΗ  του Πέτρου

Εισοδηματίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗτου Ευσταθίου

Δικηγόρος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΔΕΔΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  του Χρήστου

Συν/χος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Γεώργιος

Συν/χος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  του Δημητρίου

Συν/χος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και ληγει με την τακτική Γενικη συνέλευση του 2025.