Λεβεντέρης: Ανακοίνωση

Μετά την έγκριση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/7/2021 το διοικητικό συμβούλιο της Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ συνεδρίασε την 16/7/2021 για να συγκροτηθη σε σώμα.

Εκτελεστικά μέλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ σύζυγος  Ευσταθίου

Συν/χος Οικονομολόγος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Ιδ. Υπάλληλος

Μη Εκτελεστικά μέλη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –  MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

PETER KEIL του Herbert

Συνταξιούχος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef

Βιομήχανος

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου

Δικηγόρος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του Γεώργιου

Συν/χος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου

Συν/χος Οικονομολόγος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Δημητρίου

ιδ. υπάλληλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  του Δημητρίου

Συν/χος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και ληγει με την τακτική Γενικη συνέλευση του 2026.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ