Λεωφόρος Αθηνών 110 – Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά… (31/8)

ΜΟΤΟR OIL – Χρηματοοικονομική εικόνα ομίλου στις 30.6.2018
Κύκλος Εργασιών: 4,42 δισ. ευρώ από 3,74 δισ. στο α’ 6μηνο του 2017
EBITDA: 287 εκατ. από 273,1 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους: 148,7 εκατ. έναντι 126,5 εκατ. ευρώ
Κέρδη ανά μετοχή: 1,34 ευρώ από 1,14 ευρώ.
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 164,4 εκατ. από 135,9 εκατ. ευρώ
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: 47,9 εκατ. από 37,3 εκατ. ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: 116,5 εκατ. από 98,6 εκατ. ευρώ.
Απαιτήσεις από πελάτες: 481,7 εκατ. έναντι 397,4 εκατ.
Αποθέματα: 717,3 εκατ. έναντι 635,5 εκατ. ευρώ.
******
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 1,037 δισ. από 1,011 δισ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 785 εκατ. από 805,6 εκατ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις:  139,6 εκατ. από 188,4 εκατ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 758,4 εκατ. ευρώ από 714 εκατ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 166,2 εκατ. από 280 εκατ. ευρώ.
******
Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 4,15 εκατ. ευρώ. 
Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: –
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 2,23 δισ. ευρώ, στη τιμή των 20,2000 ευρώ η μετοχή.
ΕΥΡΟΣ 2018: 16,8800 με 20,5500 ευρώ και μέσος όρος 18,7700 ευρώ.
ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +8%
******
P/E:  Με βάση μόνον το 6μηνο περί το 15.
P/BV: 2,2
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,16
EV/EBITDA: 8,3 (6μηνο!)
NETDEBT/EBITDA: αρνητικό(!!). Τα ebitda 6μηνου υπερκαλύπτουν τον καθαρό δανεισμό του ομίλου(!!!).
******
ΙΝΤΡΑΛΟΤ@0,7270 και κ/φση 114,11 εκατ. ευρώ: 
 • Καθαρή θέση 39,7 εκατ. ευρώ από 57,8 εκατ. ευρώ.
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές θετικές κατά 1,55 εκατ. ευρώ από Θετικές κατά 45 εκατ. ευρώ.
 • Καθαρός δανεισμός 572,5 εκατ. ευρώ από 601 εκατ. ευρώ.
 • Αποθέματα 45,1 εκατ. από 31,5 εκατ. ευρώ και
 • Απαιτήσεις από πελάτες 74,2 εκατ. ευρώ από 84,2 εκατ. ευρώ.
 • Πωλήσεις 547,62 εκατ. από 534,7 εκατ. και
 • ΖΗΜΙΕΣ  3,08 εκατ. ευρώ, από ΖΗΜΙΕΣ 25,8 εκατ. ευρώ.
 • EBITDA: 80,08 εκατ. από 82,09 εκατ. ευρώ.
 • Αμοιβές ελίτ 3,62 εκατ. ευρώ (όπως πάντα αρκετά υψηλές).
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5132 από 5168 άτομα.
*** *** ***
[email protected],6400 και κ/φση 14,39 εκατ. ευρώ: 
 • Καθαρή θέση 5,84 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ.
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές αρνητικές κατά 0,38 εκατ. ευρώ από Θετικές κατά 1,55 εκατ. ευρώ.
 • Καθαρός δανεισμός 5,1 εκατ. ευρώ από 3,8 εκατ. ευρώ.
 • Αποθέματα 3 εκατ. από 2,5 εκατ. ευρώ και
 • Απαιτήσεις από πελάτες 5 εκατ. ευρώ από 4,2 εκατ. ευρώ.
 • Πωλήσεις 8,6 εκατ. από 7,75 εκατ. και
 • Κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, σταθερά.
 • EBITDA: 1,2 εκατ. από 1,09 εκατ. ευρώ.
 • Αμοιβές ελίτ 528 χιλιάδες ευρώ (όπως πάντα αρκετά υψηλές).
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 155 από 140 άτομα.
*** *** ***
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ- ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ@new-economy.gr: 

Σε τεχνικό επίπεδοκράτησε τις τεχνικές άμυνες ο τραπεζικός δείκτης στο ημερήσιο γράφημα, καθώς ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 781 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 695 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σε καίρια τεχνικά επίπεδα ολοκλήρωσε η ΕΥΔΑΠ, με την μετοχή να κλείνει τελικά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα €5,7974. Η μετοχή κατέγραψε κέρδη 1,08%, κι έκλεισε στα €5,6300.

Δεύτερη μέρα κερδών για τον ΑΔΜΗΕ, με την μετοχή να ολοκληρώνει πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε,δέκα και πενήντα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα €1,74181. Η μετοχή σημείωσε κέρδη 2,14%, κι έκλεισε στα €1,7160.

Σημαντικά κέρδη για την Τέρνα Ενεργειακή, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από την υπεραγορασμένη ζώνη, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €6,3716. Η μετοχή πραγματοποίησεκέρδη 3,39%, κι έκλεισε στα €6,1000.

Σε καθοριστικά τεχνικά επίπεδα ολοκλήρωσαν τα Πλαστικά Θράκης, με την μετοχή να κλείνει τελικά κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, πραγματοποιώντας για ακόμη μία συνεδρίαση αυξημένο όγκο, με την στήριξη να βρίσκεται στα €2,1778. Η μετοχή υποχώρησε 0,45%, κι έκλεισε στα €2,1900.

Αντίδραση για τον Φουρλή, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά μεταξύ των κινητών μέσων όρων των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον «σταυρό» του θανάτου να βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματοποιήσει του, με την αντίσταση στον ΚΜΟ10 ημερών, στα €5,3746. Η μετοχή κατέγραψε κέρδη 0,94%, κι έκλεισε στα €5,3700.

*** *** ***

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ:Η ουσιαστική αλλαγή μεσοπρόθεσμης τάσης ήρθε με την διάσπαση των 670 μονάδων στο μηνιαίο τον Απρίλιο του 2017. Έκτοτε  η αγορά έκανε μίαν ανοδική κίνηση με το υψηλό να καταγράφεται τον Φεβρουάριο του 2018 στις 895 μονάδες δίνοντας κίνηση μέχρι και τις 700.

 • Η διάσπαση του 750 επιπέδου ήταν πολύ σημαντική πριν από μόλις 10 μέρες με την αγορά να δοκιμάζει βιαστικά την πολύ σημαντική στήριξη του επιπέδου 700 δίνοντας και πάλι αντίδραση.
 • Σκοπός μας το κλείσιμο του μήνα να μας βρει πάνω από τις 736 μονάδες για να συντηρηθεί το μηνιαίο Longτου τελευταίου 1 ½ χρόνου με βάση το σύστημα που ακολουθούμε.
 • Πλέον βλέπουμε πόσο σημαντικές αντιστάσεις έχουν δημιουργηθεί στην ζώνη του 760-775 και στην ζώνη του 810. Σημειώνουμε ότι ήδη έχουμε διανύσει 7 μήνες διόρθωσης από το υψηλό έτους.
 • Αν δει κάποιος την μεγάλη εικόνα η αγορά είδε ένα πολύ σημαντικό υψηλό το 2014 στις 1379 μονάδες πλησιάζοντας το πολύ σημαντικό 1450. Η εικόνα του ΓΔ δεν συνάδει με το σύνολο της αγοράς μιας και ο τραπεζικός έχει επηρεάσει σημαντικά αρνητικά.
 • Παρόλα αυτά βλέποντας κάποιος την μεγαλύτερη εικόνα είναι αισθητά χαμηλά ακόμα και με το 2014.
 • Κλειδί ο τραπεζικός που παλεύει ανάμεσα στις 650 και 1100 μονάδες από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση το 2016. Οι επόμενες ΑΜΚ θα είναι αυτές που θα κρίνουν την συνέχεια στον κλάδο.

*********

Greek Finance Forum – www.greekfinanceforum.com
Αν και την Δευτέρα θα έχουμε σχόλιο με τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25, για το μήνα Αύγουστο (όπως φυσικά και από τις αρχές του χρόνου). Σήμερα, τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου, θα κάνουμε το ίδιο, παρουσιάζοντας τις αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από τις αρχές του χρόνου μέχρι και το χθεσινό κλείσιμο. Και όλα αυτά, 4 μήνες πριν το τέλος μιας ακόμη χρονιάς.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση η μετοχή που συνεχίζει να ξεχωρίζει είναι η ΤΕΝΕΡΓ, με εντυπωσιακά κέρδη 44,49%. Καλή εικόνα και για την άλλη εταιρεία του ομίλου την Γεκτερνα, με άνοδο 18,64%. Πέραν όμως των δύο εταιρειών του ομίλου και τις μετοχές της μεγάλες κεφαλαιοποίησης τις εντυπώσεις στη φετινή μίζερη χρηματιστηριακή χρονιά κλέβουν αρκετές μετοχές της μικρής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Πρώτη των πρώτων η μετοχή της Ικτίνος, με άνοδο 162%, με το μέγεθος της ανόδου να τα λέει όλα. Με μεγάλα κέρδη, λόγω της εμπλοκής του στο deal, η μετοχή του Υγεία (+61%). Με σημαντικά κέρδη επίσης τα Πλαστικά Κρήτης (+59,07%),ο Κάρατζης (+37,2%), το Κρι – Κρι (+31,23%) και η πάντα σοβαρή εισηγμένη Πετρόπουλος (+23,94%).

Από την άλλη πλευρά, την πιο μαύρη εικόνα από 01/01/18 έχουν η Αττικής (-58,84%) και η Σελόντα (-47,22%), οι οποίες μέσα στο 2018 έχουνε χάσει τη μισή τους αξίας. Με μεγάλες απώλειες 41% η Άβαξ αλλά και 35% η Ιντραλότ, δύο εταιρείες με μεγάλα επίπεδα δανεισμού…..

Τέλος και όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο ΓΔ από την 01/01 βρίσκεται στο -7,8%, με την απόδοση του FTSE 25 την αντίστοιχη περίοδο να είναι -7,14%. Με τις μεγαλύτερες απώλειες 13,55% οι τράπεζες.

 

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ από 01/01
Μετοχή Απόδοση %
ΒΙΟ -6,80%
CENER -4,54%
ΕΕΕ 7,52%
ΜΙΓ -16,61%
ΝΗΡ -27,77%
ΙΝΤΚΑ -10,67%
ΚΑΡΤΖ 37,20%
ΜΟΗ 7,56%
ΟΛΠ 7,48%
ΚΡΙ 31,23%
ΓΡΙΒ -9,67%
ΑΝΕΜΟΣ 29,03%
ΑΤΤ -58,84%
ΠΛΑΘ -23,16%
ΠΕΤΡΟ 23,94%
ΕΧΑΕ -12,71%
ΚΛΜ -8,89%
ΑΔΜΗΕ -11,36%
ΕΛΣΤΡ -6,35%
ΕΥΠΙΚ -4,19%
ΜΛΣ 4,46%
ΟΛΘ 1,21%
ΙΝΤΕΡΚΟ -8,04%
ΟΛΥΜΠ 18,75%
ΛΑΜΨΑ 8,82%
ΣΕΛΟ -47,22%
ΟΠΑΠ -9,62%
ΕΥΡΩΒ -11,29%
ΜΥΤΙΛ -4,81%
ΜΠΕΛΑ -11,01%
ΠΛΑΚΡ 59,07%
ΙΝΛΟΤ -35,78%
ΙΚΤΙΝ 162,16%
ΕΛΤΟΝ 9,63%
ΣΠΕΙΣ 38,32%
ΔΕΗ -11,38%
ΕΤΕ -23,26%
ΚΑΜΠ 25,68%
ΙΑΤΡ -12,33%
ΕΥΑΠΣ -0,44%
ΑΡΑΙΓ -2,55%
ΤΕΝΕΡΓ 44,49%
ΟΤΕ -2,61%
ΣΑΡ 15,42%
ΤΙΤΚ -13,89%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,74%
ΚΟΥΕΣ 24,74%
ΥΓΕΙΑ 60,96%
ΠΕΙΡ -18,89%
ΑΒΑΞ -41,11%
ΛΑΜΔΑ -5,22%
ΕΛΠΕ -3,42%
ΠΛΑΙΣ 1,44%
ΟΤΟΕΛ -6,84%
ΕΥΔΑΠ -10,04%
ΦΡΛΚ -4,94%
ΙΑΣΩ -2,58%
ΑΛΦΑ -5,71%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 10,00%
ΓΔ -7,81%
FTSE 25 -7,14%
Τραπεζικός Δείκτης -13,55%
Print Friendly, PDF & Email