Λεωφόρος Αθηνών 110 – In & Out και βασικά εγκυκλοπαιδικά…(12&13 Ιανουαρίου 2020)

Οι δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τρίτη 2 Μαΐου 2017. Ανοδική είναι σήμερα η πορεία των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΑΠ. ΜΑΝΘΟΣ: Καζάνι που βράζει. Ο Bollinger έχει κλείσει πολύ, ο αργός στοχαστικός δείνει σήμα αγοράς και ο όγκος συναλλαγών τους τελευταίος μήνες φθίνει. Με το που θα αρπάξει τα 10 ευρώ θα γράψει 11 με βία..Υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα κέφια της αγοράς..

Εικόνα

**
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ – ΑΠ. ΜΑΝΘΟΣ: Προσοχή στα 1,2400 ευρώ… ΕΑΝ τα τμήσει ανοδικά, τότε ανοίγει για τα 1,8000 ευρώ. Τέλειο τριμηνιαίο chart με μακροπρόθεσμο τοξοειδή στροφέα ανάτασης.

Εικόνα

**

EΛΓΕΚΑ – ΣΑΝ ΠΟΛΥ ΗΣΥΧΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ:

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,3280 0,61% 3.982 10/01/2020
0,3260 -1,21% 1.599 09/01/2020
0,3300 0,00% 62 08/01/2020
0,3300 -1,20% 733 07/01/2020
0,3340 -0,60% 1.009 03/01/2020
0,3360 1,82% 1.550 02/01/2020
0,3300 0,00% 31/12/2019
0,3300 3,13% 1.540 30/12/2019
0,3200 -5,33% 2.971 27/12/2019
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 0,308 0,330 -1,80
30 ημερών 0,286 0,350 14,69
3 μηνών 0,280 0,360 -3,53
6 μηνών 0,192 0,390 22,39
12 μηνών 0,113 0,390 112,99
***

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

Ενδιάμεσα αγαθά είναι τα αγαθά που προορίζονται να επαναπωληθούν είτε στην μορφή που βρίσκονται είτε να μετατραπούν σε άλλα προϊόντα. Παράδειγμα: Η ζάχαρη που αγοράζει ένα ζαχαροπλαστείο.
 • Τελικά αγαθά είναι τα αγαθά που αγοράζονται για τελική χρήση και δεν πρόκειται να επαναπωληθούν. Παράδειγμα:Το κινητό τηλέφωνο που αγοράζει ένας καταναλωτής για δική του χρήση.
….
Πάγιο Ενεργητικό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού καθώς, επειδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα στην παραγωγή κέρδους, αποτελεί ένδειξη του κύκλου εργασιών και της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης.Τα στοιχεία του πάγιου Ενεργητικού διακρίνονται σε:

 • Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως είναι τα οικόπεδα, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα κτλ.
 • Ασώματες ακινητοποιήσεις, όπως είναι οι ευρεσιτεχνίες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα.

Το ενσώματο πάγιο Ενεργητικό, με εξαίρεση τη γη, υπόκειται σε αποσβέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: – ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους και μετά από Δικαιώματα μειοψηφίας με τα ‘Ίδια κεφάλαια τα αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής.

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ… ΟΨΙΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Campus – Εβροφάρμα: Ελληνικό γάλα 7 σημείων υπεροχής και το πιστεύω του προέδρου της

Θα πρέπει να πάψει να απαξιώνεται με αντιλήψεις του τύπου “το παιδί μου δεν παίρνει τα γράμματα, θα γίνει αγελαδάρης”, τονίζει με έμφαση ο πρόεδρος της «Εβροφάρμα» και της «Campus»

****

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Παγκόσμια αναγνώριση για την ελληνική εταιρεία γάλακτος-

Παγκόσμια αναγνώριση έλαβε μια ελληνική εταιρεία γάλακτος από την αμερικανική Alta Genetics,  η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της γενετικής στον κόσμο.  Αυτό έγινε μετά από την επίσκεψη στελεχών της, πριν από λίγους μήνες, στην φάρμα της “ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ” η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μέστης Έβρου. Σκοπός τους ήταν να την παρουσιάσουν όχι … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Παγκόσμια αναγνώριση για την ελληνική εταιρεία γάλακτος-.

**

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ / 31.12.2018: Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, μετά από τόσα χρόνια που κινούνταν στην κόψη του ξυραφιού.

 • Και στην περίπτωσή της τα μεγέθη της είναι εξαιρετικά και η αποτίμηση ελκυστικότατη, ενώ έχουν ρυθμιστεί και οι υψηλές δανειακές της υποχρεώσεις.
 • Η σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία, σε συνδυασμό με την παραγωγή υψηλών ταμειακών ροών, δικαιολογούν υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης, καθώς υπολείπεται σημαντικά και έναντι του leader του κλάδου. (Ρ/Ε18: 7 , P/BV:0,77).
 • ΤΙΜΗ 31.12.2018: 0,6450 ευρώ
 • ΤΙΜΗ 14.04.2018: 0,7960 ευρώ και +23,4%.
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο +95% στο 2018, στις ΤΟΠ σε απόδοση… Και όταν όλη σχεδόν η αγορά υπέφερε σε ποσοστό περί το 90%…

Στον «πλανήτη γάλα» του Εβρου

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (Internal Rate of Return (IRR)

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης είναι ένας δείκτης ο οποίος μετρά την απόδοση μιας μακροχρόνιας επένδυσης, εξισώνοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών πλέον της τελικής αγοραίας αξίας, με την τρέχουσα αγοραία αξία της επένδυσης.

 • Εναλλακτικά, είναι η τιμή στην οποία η λογιστική αξία ενός χρεογράφου είναι ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) ενός χρεογράφου που εκδίδεται σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής (discount note) είναι ισοδύναμος με ένα σταθερό προεξοφλητικό επιτόκιο που καθιστά ίση την παρούσα αξία της ροής των πληρωμών προς την αρχική επένδυση.

**

Ρόλος του Ατομικού Συμφέροντος (Role of individual interest)

Ατομικό συμφέρον είναι, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, ο κύριος κύριος μοχλός λειτουργίας των αγορών.

Όλοι οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας, καταναλωτές, παραγωγοί, εργαζόμενοι, επενδυτές, ιδιοκτήτες γης και ακινήτων και άλλοι, επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα το ατομικό τους συμφέρον.

Σύμφωνα με τον Adam Smith, αυτό δε δημιουργεί προβλήματα για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Αντίθετα συμβάλλει σε αυτήν διότι δίνει προσανατολισμό και συνέπεια στην οικονομία, η οποία, διαφορετικά, λειτουργώντας χωρίς την άσκηση πίεσης και χωρίς κεντρική κατεύθυνση από κάποιο όργανο, θα κατέληγε σε χάος.

Στην πράξη, σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορείς οικονομικής δραστηριότητας ενδέχεται να αυτοπεριορίζουν την επιδίωξη του ατομικού τους συμφέροντος είτε από αλτρουισμό είτε για χάρη άλλων ευρύτερων κοινωνικών στόχων (π.χ. προστασία φυσικού περιβάλλοντος).

—————————————-

EΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ…

!PAPERPACK – ΕΝ ΕΤΕΙ 2013 έγραφε ο μ/μ (ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΚΟΜΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ τα 0,3600 ευρώ (0,12 τόρε αλλά έκανε μετά reverse split)

Το free float της μετοχής δεν ξεπερνά το 1,2 εκατ. τεμάχια που κοστίζουν ούτε καν 1 εκατ. ευρώ και η μετοχή της είναι – κατά την δική μας πάντα εκτίμηση- Top επιλογή από την μικρή κ/φση και όχι μόνον.

Κάθονται και ασχολούνται ακόμα με τις κωλο-τράπεζες που ρήμαξαν τα λεφτά του κόσμου και όλα τα χαρτοφυλάκια και γι’ αυτήν εδώ και πολλές άλλες που αξίζουν διπλά και τριπλά δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή. Δεν πειράζει όμως, αγάλι-αγάλι…(Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΔΩ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΗΝ ΞΕΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΣΤΑ 0,2)

 • ΣΧΟΛΙΟ… ΕΙΔΙΚΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ- Υπήρχαν κι άλλα αρκετά ειρωνικά, ως συνήθως, κομπλεξικών, ανίδεων και παντελώς άσχετων με το αντικείμενο ζηλόφθονων ελληναράδων) H εταιρία κατά την γνώμη μου είναι απάτη, και η μετοχή της από τις πιο manipulated στο ΧΑΑ. Η Ε.Κ κοιμάται ύπνο βαθύ…

PAPERPACK 2014: Κάθε φορά και καλυτερότερα – 9μηνο

ΠΠΑΚ: Η μετοχή της ολοένα και υποχωρεί στο ταμπλό με την αποτίμησή της να έχει συρρικνωθεί στα 3 εκατ. ευρώ(!!!!), αλλά και τι να ζητήσεις από τον μεγαλομέτοχο;

Αυτός την δουλειά του την κάνει και με το παραπάνω… Προτιμά να μειώνει τον δανεισμό και να ασχολείται με τα της εταιρείας του παρά να τζογάρει την μετοχή του στο ταμπλό…

 • Παράγει χρήμα η εταιρεία, με τις ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες να αγγίζουν τα 2,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο από το 1 εκατ. ευρώ πέρυσι (που και πάλι ήσαν πολύ καλές, αφού αναφερόμεθα σε μία εταιρεία που αποτιμάται σε… 3 εκατ. ευρώ).

Το πολύ καλό μαζί της – πλήν όλων των άλλων – είναι ότι συνεχίζει και μειώνει δραστικά κάθε τρίμηνο τον τραπεζικό δανεισμό της, ενώ διαθέτει και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (2,57 εκατ. ευρώ).

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 10,46 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη της να πλησιάζουν το 1 εκατ. ευρώ. Τα ebitda τριπλασιάσθηκαν σε 1,85 εκατ. ευρώ. Με χαμηλά – υψηλά 2014 στο 0,7420 και 1,1500 διαπραγματεύεται μετά το χθεσινό -3,06% στη τιμή του 0,7600 ευρώ. Με την κφση στα 3 εκατ. ευρώ. Mια μετοχή απίστευτα υποτιμημένη…

2015- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ υποτιμημένη: Η μετοχή της Paperpack η οποία εκπροσωπεί στο ταμπλό μία εταιρεία την οποία η αγορά αποτιμά σε 2,96 εκατ. ευρώ. Την στιγμή που η διοίκησή της παραδίδει ετησίως μαθήματα χρηστής διοίκησης και λίαν αποτελεσματικού management.

ΠΠΑΚ: Με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στο 0,6840 και 1,1500 ευρώ και στο -25,1% από την τιμή της στις 5.2.2014 στο ένα ευρώ ακριβώς. Έχει συναλλακτική δραστηριότητα στο 12μηνο σχεδόν 416 χιλ. τμχ που αντιστοιχούν στο 10,6% του συνόλου, με τον μεγαλομέτοχο να διατηρεί το 70%, ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό…

 • Το καλό με αυτές τις μετοχές είναι ποτέ δεν σου ξαφρίζουν το χαρτοφυλάκιο. Και αρκεί κάποιος να τις εντοπίσει και να ασχοληθεί μαζί τους απογειώνοντάς τις στο ταμπλό καθότι έχουν τα προσόντα. [Στα… φόντα υστερούν…] Και η συγκεκριμένη είναι μία από αυτές τις ξεχωριστές περιπτώσεις.

ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ της και πάντα σε σύγκριση με την τρέχουσα αποτιμησή της στο ταμπλό [στα 2,96 εκατ.!! ευρώ τώρα…]

 • Μόνον με τα κέρδη του 9μήνου της εμφανίζει πολλαπλασιαστή κερδών στη περιοχή του 3(!!) δηλ. στο διπλασιασμό τιμής της θα έχει P/e 6…  Η εταιρεία εμφανίζει λίαν ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας και διαθέτει ταμείο που καλύπτει το 80% από την κφση της….

Τα ebitda τριπλασιάσθηκαν σε 1,85 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εγασιών της ανήλθε σε 10,46 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη της να πλησιάζουν το 1 εκατ. ευρώ. Διαθέτει και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (2,57 εκατ. ευρώ).

 • Παράγει χρήμα η εταιρεία, με τις ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες να αγγίζουν τα 2,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο από το 1 εκατ. ευρώ στο 2013 (που και πάλι ήσαν πολύ καλές, αφού αναφερόμεθα σε μία εταιρεία που αποτιμάται σε… 2,96 εκατ. ευρώ!!!).

ΑΠΟ: mikrometoxos.gr

 • ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ – ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…
 • ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΚΟΜΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ σαν δικές τους ανακαλύψεις και επαίρονται (ΠΡΟΦ είχε 0,1800, ΚΑΡΤΖ είχε 0,9000 , ΟΤΟΕΛ είχε κάτω από 0,7500, ΚΟΥΕΣ είχε κάτω από 0,5000, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κάτω από το 0,9000 ευρώ, ΑΕGEAΝ με… υπό το μηδέν τιμή πλέον, ΤΕΝΕΡΓ (κι αυτή με… υπό το μηδέν πλέον), ΕΥΡΩΠ. ΠΙΣΤΗ στο μισό ευρώ κ.λπ κ.λπ
 • ΑΥΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ. ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΩΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΙΣΤΑΝ…
 • ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΓΑΡ…

 • ΤΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 5,2000 ευρώ
 • Κ/φση: 20,5 εκατ. ευρώ
 • ΣΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ το 1,00 ευρώ