Λανακάμ: Ο Δημήτριος Σκουρβουλιανάκης νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας. Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους της, ότι σύμφωνα με την 7.4.2021 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της 7.4.2021, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει ο κος Σκουρβουλιανάκης Δημήτριος του Γεωργίου σε αντικατάσταση της κας Μπινιώρη Αναστασίας του Θεοδώρου.

Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας