Λάμψα: Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου – συγκρότηση σε Σώμα

Απόσπασμα του Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 με θεματολογία τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προέδρου.

Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου – συγκρότηση σε σώμα