lamda Developoment: Με discount 25% η μετοχή της…

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε 455,9 εκατ. (5,72 ανά μετοχή) έναντι 296 εκατ. που ήταν την 31/12/2013.

Η πρόσφατη αμκ με καταβολή μετρητών και η πώληση των ιδίων μετοχών συνεισέφεραν  163 εκατ., μετά από σχετικά έξοδα, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή.

ΛΑΜΔΑ: Από τις αρχές του έτους η μετοχή κινείται πτωτικά κατά 12,5% με βελτιωμένη εμπορευσιμότητα, ελαφρώς καλύτερα από την πτώση του γενικού δείκτη κατά 17,45%.

Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 4,26 στις 21/11/2014 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV μετά την αμκ διαμορφώνεται σε 25% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 38,5% επίπεδο αρκετά ικανοποιητικό το οποίο και βελτιώθηκε αισθητά μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.