Λ. Αθηνών 110 (18/19 Απρ.): Αναλύσεις, σημερινά αποτελέσματα κι άλλα πολλά

AEGEAN [email protected],3000 ευρώ με κ/φση 664,2 εκατ. ευρώ: Στα 10,5000 ευρώ από 10,0000 ευρώ πριν ενίσχυσαν την τιμή-στόχο για τη μετοχή της οι αναλυτές της Eurobank Equities σε έκθεση τους στην οποία διατηρήσαν την σύσταση ΑΓΟΡΑ. Οι ίδιοι προβλέπουν ότι τα έσοδα της εταιρείας θα ανέλθουν το 2018 στα 1,20 δισ. και τα κέρδη σε 53,8 εκατ. ευρώ.

 • Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η εταιρεία θα διατηρήσει την υψηλή μερισματική της πολιτική παρά την ανανέωση του αεροπορικού της στόλου η οποία θα απαιτήσει δαπάνη κεφαλαίων. Η μετοχή έκλεισε σήμερα στα 9,3000 ευρώ.
 • ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΟΙ ΚΡΙ ΚΡΙ EΛΤΡΑΚ και PROFILE
[email protected],3100 ευρώ και +4,8% με κ/φση 15,5 εκατ. ευρώ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 11,6 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. το 2016, ως συνέπεια των νέων έργων σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική, της συνεχόμενης προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις νέες λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και της επιτυχημένης εξαγοράς της Login SA, μίας εξειδικευμένης Γαλλικής εταιρείας ανάπτυξης συστημάτων Treasury, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και διατίθενται διεθνώς.
 • Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος συνεχίζουν να αυξάνονται και ανήλθαν στο 63% επί των συνολικών πωλήσεων, έναντι 57% το 2016. Τα EBITDA ανήλθαν στα €3,9 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. το 2016, ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 34%, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς προώθησης προϊόντων ιδίας ανάπτυξης και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους.
Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα € 1,02 εκατ. από € 0,56 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,0867 έναντι € 0,0477.

PROFILE(1): Ο δείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια κρίνεται ικανοποιητικός στο επίπεδο του 1,04x, και ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,85x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 18,15 εκατ. από 17,27 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Book Value 1,5400 ευρώ και
 • P/BV 0,85.
 • ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ: 12,8.
 • TAMEIAKA ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 6,1 εκατ. ευρώ,
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 5,2 εκατ. ευρώ (εξαιρετικά μεγέθη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαγοραζόμενη εταιρεία Login SA, συνείσεφερε 1.522 χιλ. € στο
κύκλο εργασιών του Ομίλου και 230 χιλ. € στα μετά φόρων κέρδη του Ομίλου.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,170 1,330 6,50
30 ημερών 1,150 1,365 13,42
3 μηνών 0,792 1,365 55,95
6 μηνών 0,619 1,365 104,69
12 μηνών 0,525 1,365 129,02

MYTIΛΗΝΑΙΟΣ@10,2000 ευρώ και κ/φση 1,46 δισ. ευρώ: Στα 13,5000 ευρώ η νέα τιμή στόχος των αναλυτών της Eurobank ΕQ., σε μία τιμή δηλ. που θα αποτιμά τον όμιλο στα 1,93 δισ. ευρώ. Με τον ΤΙΤΚ στα 1,8 δισ. αυτή την στιγμή και την JUMBO στα 2,07 δισ. ευρώ. Όμως ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδος και ΜΕΤΚΑ και PROTERGIA και Τόσα ‘Αλλα. Και κάτι άλλο, που μπορεί νάρθει στα Ξαφνικά.

ΚΡΙ ΚΡΙ@3,9300 ευρώ και κ/φση 131 εκατ. ευρώ: Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €79,25 εκ. έναντι €66,57 εκ. το 2016, αυξημένος κατά 19%. Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

 • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €12,45 εκ. έναντι €10,99 εκ. το 2016.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €9,89 εκ., έναντι €8,16 εκ. το 2016.
 • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €7,34 εκ., έναντι €6,24 εκ. το 2016.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ: Στην ελληνική αγορά παγωτού, η Κρι Κρι ενίσχυσε τη θέση της επιτυγχάνοντας συνολική αύξηση πωλήσεων 8,2%. Βασικό μοχλό ανάπτυξης αποτέλεσε η αύξηση των πωλήσεων στα τυποποιημένα branded παγωτά Κρι Κρι (+19%), που κατατάσσει τη μάρκα Κρι Κρι στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 15% (στοιχεία NIELSEN Δεκ. 2017).

 • Στις επιδόσεις αυτές, συνέβαλε το ισχυρό επικοινωνιακό πλάνο, η αύξηση των σημείων διανομής, αγγίζοντας πλέον τα 15.000 σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και τα δυναμικά λανσαρίσματα των νέων προϊόντων, όπως οι παγωτοσοκολάτες «Derby», τα «Γλυκά της Μαμάς», το «Super Spoon» και το παιδικό παγωτό «Frozen».

ΚΡΙ ΚΡΙ(1): Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, στην οποία  η Κρι Κρι κατέχει τη δεύτερη θέση, οι πωλήσεις της εμφανίζουν αύξηση 8,4%. Επίσης, ενίσχυσε τη θέση της και στις προϊοντικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι οι κατηγορίες των λειτουργικών γιαουρτιών και των παιδικών, στην οποία έχει  κατακτήσει την πρώτη θέση με μερίδιο σε όγκο 35% (στοιχεία IRI, Δεκ. 2017).

 • Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση 60,4%). Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται, κυρίως, από την επέκταση των συνεργασιών της Κρι Κρι σε όλες τις αλυσίδες super market της Μ. Βρετανίας. Η συμμετοχή των εξαγωγών ξεπερνά το 30% επί των συνολικών πωλήσεων του 2017.

ΚΡΙ ΚΡΙ(2): Όσον αφορά στις επενδύσεις, για την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής της εταιρείας, υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού €18 εκ., με ορίζοντα υλοποίησης έως τα τέλη του 2018. Έμφαση θα δοθεί στην αναβάθμιση του εργοστασίου γιαουρτιού και στον εκσυγχρονισμό συγκεκριμένων γραμμών παραγωγής παγωτού. Για τα σχέδια αυτά, έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόμο ν.4399/2016.

 • Για τη χρήση 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή (2016: €0,09 ανά μετοχή).
 • Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (P/Ε 17,8 και μερισματική απόδοση 2,5%).

ΚΡΙ ΚΡΙ(3): Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της κερδοφορίας της προηγούμενης χρήσεως είχαν επιβαρυνθεί με ποσό €1.531 χιλ. ως προβλέψεις επισφάλειας πελατών, βάσει των όρων της
συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

 • Κατά την 31/12/2017, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων της Εταιρείας ανέρχεται σε €10.400 χιλ. περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.
 • Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης: 10.141.839 ευρώ.
 • Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της διοίκησης: 2.500.000 (Αφορούν ομολογιακό δάνειο που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας).
 • Κέρδη μετά από φόρους κατά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους για τη χρήση: 0,2219 ευρώ από 0,1886 ευρώ το 2016.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 2 εκατ.ευρώ από 4,8 εκατ. ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 49,5 εκατ. από 45,2 εκατ. ευρώ και P/bv 2,62.
 • BOOK VALUE ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,5000 ευρώ.
 • P/E: 17,8.

EΛΤΡΑΚ@3,2400 ευρώ και κ/φση 45,53 εκατ. ευρώ

Ελτράκ: Πως τα πήγε το 2017

 

Print Friendly, PDF & Email