Κύπρος: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Άνοιξε το προσφορών για το 10ετές κρατικό ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το οποίο το νησί στοχεύει την άντληση €1 δισεκατομμυρίου.

H Κυπριακή Δημοκρατία, με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας BBB-/θετική (Standard and Poor`s), Ba1/σταθερή (Moody`s), BBB-/σταθερή (Fitch) και BBBL/θετική (DBRS), ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC να ηγηθούν, μιας απλής έκδοσης, σε ευρώ, βάσει Κανονισμού «S», με Ρήτρες Συλλογικής Δράσης, 10ετών ευρωπαϊκών ομολόγων, σε εγγεγραμμένη μορφή, στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN του εκδότη».

Η έξοδος γίνεται για την ενίσχυση του αποθεματικού ρευστών διαθεσίμων, έτσι ώστε να καλύπτονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Δημοκρατίας τόσο αφορά τις λήξεις χρέους όσο και τις δημοσιονομικές ανάγκες, αφού τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να είναι ελλειμματικά και φέτος λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Πρόκειται για το πρώτο ομόλογο που εκδίδει το Κυπριακό Δημόσιο για το 2022, ενώ στόχος η άντληση 1 δισ. ευρώ για ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας και καλύτερου προγραμματισμού του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.