Κυπριακή οικονομία: Πλεόνασμα €770 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες 2018

Αύξηση κατέγραψε το δημοσιονομικό πλεόνασμα τους πρώτους εννιά μήνες του 2018, δύο μήνες μετά την εφαρμογή της συμφωνίας για αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων.


Να τι γίνεται όταν οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 20% αντί για 42% και ο φόρος των επιχειρήσεων είναι 12,5% αντί για 29%+προκαταβολή 100%


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €769,7 εκ. (3,7% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €431,2 εκ. το 2017 (2,2% στο ΑΕΠ).

Το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε στα €1125,3 εκ. από €824,6 εκ. πέρσι.

Η αύξηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος σημειώνεται δύο μήνες μετά την εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης για επιστροφή αποκοπών στο δημόσιο που θα έχουν κόστος €21 εκ. το 2018.

Αναφορικά με τον αντίκτυπο των εξελίξεων στο Συνεργατισμό, όπως αναφέρει και η Eurostat στα δημοσιευμένα της στοιχεία, τα ποσά τα οποία θα επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Αύξηση 8,5% στα έσοδα

Η μεγάλη δημοσιονομική βελτίωση οφείλεται κυρίως στα έσοδα.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,5% ή €455,7 εκ. και ανήλθαν στα €5.826,3 εκ. το πρώτο εννιάμηνο του 2018 από €5.370,6 εκ. το 2017.

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην των κατηγοριών των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 12,0% ή €260,2 εκ. σε σύγκριση με το 2017 φθάνοντας τα €2.422,1 εκ. το 2018 από €2.161,9 εκ. το 2017, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ σημείωσαν αύξηση της τάξης του 19,5%, που αντιστοιχεί σε €247,6 εκ. και ανήλθαν στα €1.517,5 εκ. το 2018 από €1.269,9 εκ. το 2017.

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,3% ή €113,9 εκ. και ανήλθαν στα €1.338,2 εκ. από €1.224,3 εκ. το πρώτο εννιάμηνο του 2017. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο τα οποία αυξήθηκαν κατά €64,1 εκ. και ανήλθαν στα €1.356,4 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 σε σύγκριση με €1.292,3 εκ. το 2017. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €32,4 εκ. και ανήλθαν στα €408,4 εκ. και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το κράτος αυξήθηκαν κατά €19,6 εκ. και ανήλθαν στα €87,0 εκ.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, περιορίστηκαν στα €72,7 εκ. από €107,0 εκ. το 2017 για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι εισπραχθείσες τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €0,2 εκ. και ανήλθαν στα €141,5 εκ.

Στο 2,4% η αύξηση δαπανών

Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 σημείωσαν αύξηση 2,4% ή €117,2 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €5.056,6 εκ. από €4.939,4 εκ. πέρσι.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €55,5 εκ. (3,0%) και ανήλθαν στα €1.918,9 εκ. από €1.863,4 εκ. το 2017 ενώ οι απολαβές προσωπικού αυξήθηκαν κατά €53,0 εκ. ή 3,3%, και ανήλθαν στα €1.678,1 εκ. από €1.625,1 εκ. το 2017. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €30,7 εκ. (6,8%) και ανήλθε στα €479,9 εκ. το πρώτο εννιάμηνο του 2018 σε σύγκριση με €449,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €12,6 εκ. και ανήλθαν στα €227,8 εκ. εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχεται στα €17,5 εκ. (€197,9 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €180,4 εκ. το 2017). Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €2,6 εκ. και ανήλθαν στα €30,3 εκ. και τέλος οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. και ανήλθαν στα €35,5 εκ. από €34,7 εκ. το 2017.

Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση, η μεγαλύτερη εκ των οποίων σημειώνεται στους πληρωθέντες τόκους, οι οποίοι μειώθηκαν κατά €37,8 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €355,6 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €0,2 εκ. και ανήλθαν στα €330,5 εκ.

Σημαντική βελτίωση

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ότι τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα του πρώτου εννιαμήνου του έτους, που δημοσιεύτηκαν σήμερα από τη Στατιστική Υπηρεσία, δείχνουν μια ακόμα σημαντική βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. «Μιλώντας πλέον αποκλειστικά για πλεονάσματα και όχι ελλείμματα, σημειώνουμε ότι το πλεόνασμα της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 είναι κατά 338 εκατομμύρια μεγαλύτερο από ότι την ίδια περίοδο πέρσι και φτάνει σε ύψος 769,7 εκ. ή 3,7% του ΑΕΠ», σημειώνει.

«Αυτή η βελτίωση οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του κράτους αυξάνονται ταχύτερα από τις δαπάνες. Εντούτοις, στο σύνολο των δαπανών, που αυξάνονται με ρυθμό 2,4%, διαπιστώνουμε ότι σημειώνεται και αύξηση των κοινωνικών παροχών κατά €55,5 εκ. ή 3,0% και αυτές φτάνουν σε ύψος 1.918,9 εκ. στη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων», προσθέτει.

«Με αυτό τον τρόπο και την ταχύτερη από τον μέσο όρο αύξηση των κοινωνικών παροχών, αποδεικνύεται ότι η βελτίωση δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική απόδοση, αλλά συνοδεύεται με κοινωνικές δαπάνες μέσα από τις οποίες το κράτος στηρίζει την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται και η κεντρική πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης καθώς και η βούληση για να διαχέονται στους πολίτες και την κοινωνία τα οφέλη από την αποκατάσταση και την ανάπτυξη της οικονομίας μας», καταλήγει.

Της Γεωργίας Χαννή
https://www.stockwatch.com.cy/
Print Friendly, PDF & Email
* ,