Κυκλοφοριακό χάος λόγω απεργίας των ΜΜΜ – Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο

¸íôïíç êõêëïöïñéêÞ óõìöüñçóç óôçí ÅèíéêÞ ïäü Áèçíþí-Ëáìßáò óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 24 Éáíïõáñßïõ 2013. Ç êßíçóç óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò ãßíåôáé ìå ìåãÜëåò äõóêïëßåò ãéá ôïõò ïäçãïýò ôùí áõôïêéíÞôùí êáèþò ïé åñãáæüìåíïé ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí âñßóêïíôáé óå êéíçôïðïéÞóåéò äéáñêåßáò, áíôéäñþíôáò óôçí ÝíôáîÞ ôïõò óôï åíéáßï ìéóèïëüãéï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα το πρωί στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή λόγω των σημερινών απεργιακών κινητοποιήσεων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και την Αττική Οδό και στο ρεύμα προς Πειραιά, από την Αττική Οδό έως και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία, μποτιλιαρισμένοι είναι εξής δρόμοι:

-Πέτρου Ράλλη, από Θηβών έως  τη λωφόρο Κηφισού
-Μεσογείων, από Κατεχάκη έως το ύψος των Αμπελοκήπων
-Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

-Λ.Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα
-Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Καλλιρρόης
-Πανεπιστημίου
-Σταδίου 

Σε λίγη ώρα από τώρα, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, θα αρχίσουν να κλείνουν κεντρικοί δρόμοι λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων και των συλλαλητηρίων που έχουν προγραμματιστεί.