Κτήμα Λαζαρίδη: Σύναψη σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για ΚΟΔ 2 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 18/11/2020 σύναψε με την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία” Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ 2.000.000,00.

Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης που προκύπτουν συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.