Κτήμα Λαζαρίδη: Παράταση αποπληρωμής δανείου κατά ένα χρόνο

Η Κτήμα Λαζαρίδη Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι με την υπ’ αρ. Νο 3377026676/ 17/6/2020 πρόσθετη πράξη της από σύμβασης κάλυψης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου  μεταξύ της εταιρείας και της Εθνικής Τράπεζας συμφωνήθηκε η παράταση της αποπληρωμής των δανείου κατά ένα χρόνο με αντίστοιχη συμφωνία μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών με συνέπεια η πρώτη εξαμηνιαία ομολογία να λήγει στις 31.03.2021.