Κτήμα Λαζαρίδη: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Χεριστανίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ” ανακοινώνει ότι δυνάμει της από 01.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ληφθείσας κατόπιν της από 01.06.2021 πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε από τις 01.06.2021 ο κύριος Ιωάννης Χεριστανίδης , υπάλληλος της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία αποχώρησε από τη θέση της.