Κτήμα Λαζαρίδη: Γνωστοποίηση αλλαγής εξυπηρέτησης μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει ό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 03 Ιουνίου 2021 η μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων και η μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων θα λειτουργούν ως μία ενιαία μονάδα και επικεφαλής αυτής (Υπεύθυνη) θα είναι η κα. Δέσποινα Γιαηλίδου του Δημητρίου.