Κτήμα Λαζαρίδη: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 29.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εταιρία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.”, με σκοπό τη συμπλήρωση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, που δημοσιεύθηκε στις 28/9/2020, σημειώνει τα ακόλουθα σχετικά με την επίδραση της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19:

Ο Όμιλος και η Εταιρία παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 πτώση κύκλου εργασιών    14,8% και 15,3% αντίστοιχα, σε σχέση με πέρσι. Η πτώση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην εμφάνιση του κορωνοϊού, καθώς η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης που επιβλήθηκε τους πρώτους μήνες του 2020 και η μειωμένη τουριστική κίνηση τους επόμενους μήνες μέχρι και τον Ιούνιο, είχαν άμεση επίδραση στην κατανάλωση οίνου και τσίπουρου. Ωστόσο η Εταιρία και ο Όμιλος κατάφεραν να καλύψουν μέρος των απωλειών αυτών τους καλοκαιρινούς μήνες και να περιορίσουν την πτώση του τζίρου του εξαμήνου.

Λόγω του μειωμένου κύκλου εργασιών, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρίας  παρουσίασαν πτώση το εξάμηνο, πτώση που οφείλεται στο σύνολο της στην εμφάνιση του κορωνοϊού.

Σχετικά με την επίδραση του κορωνοϊού στα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου, αναφέρεται ότι η εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας και η επιβολή εκ νέου αυστηρών περιοριστικών μέτρων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία των πωλήσεων του τελευταίου τριμήνου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφή εικόνα για το μέγεθος της επίδρασης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τη διοίκηση, την κάμψη της πτώσης των πωλήσεων τους καλοκαιρινούς μήνες και την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας,  ούτε ο Όμιλος ούτε η Εταιρία αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern).