Κτήμα Λαζαρίδη: Αγορά μετοχών από κ. Γεράσιμο Λαζαρίδη

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014 ανακοινώνει ότι ο κ. Γεράσιμος Λαζαριδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας σύμφωνα με την από 15.03.2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία προέβη την 15/03/2021 σε αγορά 88.286 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.